• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Uutiset » Ympäristösopimukset haussa maisema- ja kosteikkokohteille
 • Ympäristösopimukset haussa maisema- ja kosteikkokohteille

  11.04.2021

  Tänä keväänä kannattaa maisema- tai kosteikkokohteen hoitoa suunnittelevan olla aktiivinen, sillä uusille kohteille voi hakea usean vuoden tauon jälkeen viisivuotisia ympäristösopimuksia. Hakuaika jatkuu 15.6. asti.

  Tukiehdot ovat samanlaiset kuin kuluneen EU-ohjelmakauden sopimuksissa, mutta rahat tulevat virallisesti vuonna 2023 alkavan ohjelmakauden varoista.

  Perinnebiotoopit eli erilaiset monilajiset luonnonniityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat käyneet  uhanalaisiksi ja harvinaisiksi maatalouden viime vuosikymmenien muutosten vuoksi. Erityisesti sisämaan pienet kohteet ovat jääneet vaille hoitoa pienten karjatilojen lopetettua. Rannikolla tilanne on parempi, sillä laajat merenrantaniityt kiinnostavat muun muassa emolehmätiloja.

  Perinnebiotoopit vaativat säilyäkseen jatkuvaa hoitoa: raivausta, niittoa ja laidunnusta. Hoitajina voivat olla esimerkiksi lampaat, hevoset, emolehmät tai lypsykarjahiehot.

  Tietoa perinnebiotooppien tilasta on kartutettu ELY-keskusten tekemillä päivitysinventoinneilla. Pohjois-Pohjanmaalla on inventoitu 330 kohdetta ja 5 300 hehtaaria. Inventointi jatkuu vielä kesällä 2021. Tuoreen tilannetiedon avulla voidaan hoitoa suunnitella jatkossa paremmin.

  Ympäristösopimuksia perinnebiotoopeille ja luonnonlaitumille voivat hakea viljelijät ja yhdistykset. Tuki on yleensä 450 euroa hehtaarilta vuodessa, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkailla perinnebiotoopeilla 600 euroa hehtaarilta.

  Vuonna 2020 tai 2021 päättyneille sopimuksille voi hakea vuoden jatkoa, sopimuksen uusiminen on vuorossa vuonna 2023. Tänä keväänä voi hakea myös viisivuotista ympäristösopimusta kosteikon hoitoon. Niin ikään haettavissa on ei-tuotannollista investointitukea kosteikon perustamiseen.

  Pohjoisen maisemahelmet -hankkeessa edistetään perinnebiotooppien saamista hoidon piiriin, jaetaan tietoa ja autetaan hoidon pohdinnoissa. Perinnebiotooppien parissa toimivien kannattaa muistaa myös ilmainen  laidunpankki.fi-palvelu, joka auttaa hoitokohteiden ja laiduneläinten omistajia löytämään toisensa.

  Kevään ympäristösopimuksista järjestetään verkossa infotilaisuus tiistaina 20.4. kello 11-13. Tilaisuuden järjestävät ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Pohjoisen maisemahelmet -hanke ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

  Lisätietoa: ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Kalle Hellström, puh. 043 825 5253, kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi

   

  Yhteistyöllä elinvoimaa perinnemaisemista.
  Lue lisää

  Painokelpoiset kuvat


  Taivalkoski Jurmunsaaret.


  Haapavesi metsälaidun 2020.

  Kuvat: Kalle Hellström