Ympäristösopimukset maisema- ja kosteikkokohteille haettavana 15.6. saakka

14.04.2016

Maisema- ja kosteikkokohteiden kunnostukseen ja hoitoon on haettavissa tukea tänä keväänä. Tilaisuus kannattaa hyödyntää, sillä tulevien vuosien rahoitusmahdollisuudet ovat epävarmoja.

ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten VYYHTI II -hanke kannustaa maaseudun toimijoita, viljelijöitä, yhdistyksiä ja osakaskuntia omaehtoiseen maisema- ja kosteiskkokohteiden hoitoon. Ympäristösopimukset ja ei-tuotannolliset investointikorvaukset perinnebiotooppien ja luonnon monimuotoisuuskohteiden hoitoon sekä kosteikkojen rakentamiseen ovat haettavissa 15.6. saakka. Hakijana voi olla viljelijä tai rekisteröity yhdistys.

Sopimus luonnonlaitumelle tai raivauskohteelle

Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon liittyvä ympäristösopimus on viisivuotinen. Sopimuksen voi saada laidunnetulle tai raivaamalla hoidettavalle kohteelle. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hoitosuunnitelma. Laidunkohde voi olla perinnebiotooppi tai muu luonnonlaidun, esimerkiksi linnustollisesti arvokas ranta-alue tai monimuotoinen maisemametsikkö.

Joitakin kohteita voi hoitaa myös raivaamalla. Raivauskohde voi olla esimerkiksi pellolla sijaitseva metsäsaareke, monimuotoinen reunavyöhyke esimerkiksi pellon ja vesistön välissä tai puukuja.

Ympäristösopimus alkaa vanhoilla jo hoidon piirissä olevilla kohteilla 1.5.2016 ja uusilla 1.5.2017. Tukitaso on kiinteä 450 €/ha/vuosi. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaasta perinnebiotooppista korvausta saa 600 €/ha.

Tukea kosteikon rakentamiseen

Myös ei-tuotannolliset investointikorvaukset perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaamiseen ja aitaamiseen sekä kosteikon rakentamiseen ovat haettavana ELY-keskuksesta.

Kosteikon suunnittelu vaatii erityisosaamista. VYYHTI II -hankkeen henkilöt neuvovat, mistä löytää lisätietoa ja kosteikkosuunnittelijoita. Kohteiden kartoitukseen ja hoidon pohtimiseen voivat viljelijät saada apua Neuvo 2020 -järjestelmän kautta. Neuvo-palveluja voivat pääsääntöisesti saada viljelijät, joilla on maatilatunnus. Viljelijä maksaa neuvonnasta arvonlisäveron osuuden.

Ei-tuotannollinen investointikorvaus edellyttää hankesuunnitelmaa ja kustannusarviota. Tukimaksimi kosteikolla on 11 669 €/ha. Perinnebiotoopilla tai luonnonlaitumella korvaus on kohteen koosta riippuen 754–1 862 €/ha. Korvaus maksetaan investoinnin valmistuttua. Investointihankkeen valmistuttua sen jatkoksi on haettava viisivuotinen hoitosopimus.

Ympäristösopimusten ja ei-tuotannollisten investointikorvausten hakuaika poikkeaa tänä keväänä totutusta siten, että se on tukihaun yhteydessä ja päättyy 15.6. Hakemukset toimitetaan oman maakuntamme alueelta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Hakijalta ei enää edellytetä ympäristösitoumusta. Viljelijän lisäksi hakijana voi toimia rekisteröity yhdistys ja kosteikkokohteilla lisäksi vesioikeudellinen yhteisö.

VYYHTI II-hankkeessa tehdään muutamia laaja-alaisia, valuma-aluekohtaisia pilottisuunnitelmia, mutta paikallisten kunnostajien kannattaa olla aktiivisia omien kohteidensa kunnostamisessa.  

 

Lisätietoa:

Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
ProAgria Oulu
VYYHTI II -hanke

Kalle Hellström
kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 043 825 5253

Maarit Satomaa
maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 040 566 7924

Mediakuvat:


Rantalaidun Oulunsalossa.
Kuva: Kalle Hellström


Lampaita Hailuodossa.
Kuva: Maarit Satomaa