Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa sekä vesilaissa säädetään siitä, mitkä toiminnat tarvitsevat luvan. Näissä säädöksissä on myös määräykset siitä, missä tapauksessa asian käsittelee ympäristölupavastuualue ja missä tapauksessa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti. Ympäristölupahakemus liitteineen toimitetaan joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai suurempien hankkeiden osalta aluehallintovirastoon (AVI).

Laita hakemus ajoissa vireille ja neuvottele lupaviranomaisen kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa etukäteen.  Ympäristölupakäsittely kestää tavallisesti 4-10 kk. Ympäristölupa haetaan sille eläinmäärälle, joka rakennuspiirustusten mukaan maksimissaan tuotantorakennukseen mahtuu. Lupaa hakiessa huomioidaan tilalla mahdollisesti jo olemassa oleva toiminta. Mahdollisimman täydellinen hakemus ja ennakkoneuvottelu lupaviranomaisen kanssa nopeuttavat käsittelyä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue käsittelee Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien alueiden ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupahakemusasioita.

 

 

 

 

 

Alla kaikki YmpäristöAgro II-hankkeessa laaditut ympäristölupaan liittyvät tiedotteet:

2013 | 2012 | 2011