Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa sekä vesilaissa säädetään siitä, mitkä toiminnat tarvitsevat luvan. Näissä säädöksissä on myös määräykset siitä, missä tapauksessa asian käsittelee ympäristölupavastuualue ja missä tapauksessa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisesti. Ympäristölupahakemus liitteineen toimitetaan joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai suurempien hankkeiden osalta aluehallintovirastoon (AVI).

Laita hakemus ajoissa vireille ja neuvottele lupaviranomaisen kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa etukäteen.  Ympäristölupakäsittely kestää tavallisesti 4-10 kk. Ympäristölupa haetaan sille eläinmäärälle, joka rakennuspiirustusten mukaan maksimissaan tuotantorakennukseen mahtuu. Lupaa hakiessa huomioidaan tilalla mahdollisesti jo olemassa oleva toiminta. Mahdollisimman täydellinen hakemus ja ennakkoneuvottelu lupaviranomaisen kanssa nopeuttavat käsittelyä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue käsittelee Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien alueiden ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupahakemusasioita.

 

 

 

 

 

Alla kaikki YmpäristöAgro II-hankkeessa laaditut ympäristölupaan liittyvät tiedotteet:

2013 | 2012 | 2011