Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Vesienhoito

Vesienhoito- osiossa tiedotetaan maatalousympäristön suojavyöhykkeistä, suojakaistoista, kosteikoista, luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta, ojien uudelleen muotoilusta ja maatalouden vesiensuojelusta. Tämä osio liittyy osioihin maiseman- ja luonnonhoito, kasvinviljelyn ympäristöasiat sekä Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat ja tilussijoitus.

Maatalousympäristön vesienhoidosta lisää ProAgria Oulun hallinnoiman VYYHTI - Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan –hankkeen nettisivuilla.

Maatalouden vesiensuojelua edistävä tiedonvälitys on vesienhoidon tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeää.

 

 

 

 

 

 

Alla kaikki YmpäristöAgro II-hankkeen vesienhoitoon liittyvät tiedotteet:

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008