Vesienhoito

Vesienhoito- osiossa tiedotetaan maatalousympäristön suojavyöhykkeistä, suojakaistoista, kosteikoista, luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta, ojien uudelleen muotoilusta ja maatalouden vesiensuojelusta. Tämä osio liittyy osioihin maiseman- ja luonnonhoito, kasvinviljelyn ympäristöasiat sekä Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat ja tilussijoitus.

Maatalousympäristön vesienhoidosta lisää ProAgria Oulun hallinnoiman VYYHTI - Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan –hankkeen nettisivuilla.

Maatalouden vesiensuojelua edistävä tiedonvälitys on vesienhoidon tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeää.

 

 

 

 

 

 

Alla kaikki YmpäristöAgro II-hankkeen vesienhoitoon liittyvät tiedotteet:

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008