• proagriaoulu.fi » Hankkeet » Päättyneet hankkeet » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro vanha etusivu
 • YmpäristöAgro

  YmpäristöAgro I ja II -hankkeet keskittyvät vuosina 2008-2014 maatalouden ympäristöasioihin, luomuviljelyyn, lähiruokaan, maatalousmaan käyttöön ja eläinten hyvinvointiin. Tavoitteena on myös välittää tietoa uusista ja olemassa olevista maaseudun ympäristönhoidon rahoitusmuodoista.

  ProAgria Oulun hallinnoimien hankkeiden sopimusyhteistyökumppaneina ovat MTK-Pohjois-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto. Yhteistyötä tehdään lisäksi muun muassa kuntien, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja MTT:n kanssa.

  Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat maa- ja metsätilalliset, heitä neuvovat sekä maa- ja metsätaloudessa toimivat. Osaksi kohderyhmänä ovat myös elintarvikeketjun muut osapuolet.

  YmpäristöAgro-hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Tuen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

  Lisätietoa:

  YmpäristöAgro I ja II hanke-esite
  YmpäristöAgro-hanke 2008-2011
  YmpäristöAgro II -hanke 2011-2014

  ***********************************************

  YmpäristöAgro-hanke tiedottaa:

  Erityisympäristötukihaku, luonnonhoitopelto ja ei-tuotannolliset investointituet 2012

  • Erityisympäristötuki -> Maisema, luonnon monimuotoisuus, perinnebiotooppi, suojavyöhyke, kosteikot
  • Luonnonhoitopelto -> Monivuotiset nurmipellot ja Monimuotoisuuspellot: riista, maisema ja kylvetty niitty


  Alla olevista linkeistä löydät hyödyllistä tietoa mm. luonnonhoitopelloista, kosteikkotuista ja muista erityisympäristötuista, niiden suunnittelusta ja hakemisesta sekä alueista, joille on tehty yleissuunnitelmia koskien maatalouden monivaikutteisia kosteikoita, luonnon ja miaseman monimuotoisuutta sekä suojavyöhykkeitä.
  Hakulomakkeet 2012
  Maatalouden erityisympäristötukia haetaan vuosikohtaisilla lomakkeilla, jotka ilmestyvät pääsääntöisesti huhtikuussa. Ei-tuotannollisten investointitukien hakulomakkeet ja maatilan luonnon monimuotoisuuskartoituslomake löytyvät myös täältä.
  Suunnitelmalomakkeet 2012
  Erityistukien mallisuunnitelmat
  Oppaat erityistukien hakijalle
  Ympäristötuen asetus ja yksikkökustannushinnat
  Hoitopäiväkirja
  Ei-tuotannolliset investoinnit - Kosteikot ja perinnebiotoopit
  Linkkejä erityisympäristötuista
  Pohjois-Pohjanmaalle laaditut yleissuunnitelmat
  Muuta maatilan luonnonhoidosta
  Maatilan luonnon monimuotoisuuskartoitus - perusympäristötuen ehto

                   

  Linkki luomukyselyyn.
  Aitoja makuja
  Laidunpankki


  Lisätiedot:

  YmpäristöAgro-hanke: hankevastaava Taimi Mahosenaho, 040 551 7807, taimi.mahosenaho(at)maajakotitalousnaiset.fi tai taimi.mahosenaho(at)proagria.fi
  Maiseman- ja luonnon-hoito, erityistuet: maiseman- ja luonnonhoidon neuvoja Maarit Satomaa, 040 566 7924, maarit.satomaa(at)maajakotitalousnaiset.fi
  Eläinten hyvinvointi: kotieläinagronomi Virpi Huotari, 0400 786 933, virpi.huotari(at)proagria.fi
  Luonnonmukainen tuotanto: luomuneuvonnan vastaava Olli Valtonen, 040 735 5519,olli.valtonen(at)proagria.fi ja  Anna-Leena Vierimaa 0400 138 733, anna-leena.vierimaa(at)proagria.fi
  Ympäristötuen mukainen viljely: kasvinviljelyneuvonnan vastaava Risto Jokela, 0400 285 294, risto.jokela(at)proagria.fi
  Lähiruoka: laatu- ja elintarvikeneuvoja, Soila Hiltunen, 0400 182 584, soila.hiltunen(at)maajakotitalousnaiset.fi
  Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat: Tilusjärjestelypäällikkö Visa Korhonen, 0400 694 373, visa.korhonen(at)maanmittauslaitos.fi
  Tuki-infot: Anna-Leena Vierimaa, 0400 138 733, anna-leena.vierimaa(at)proagria.fi, MTK:n hankevetäjä Anita Mäkipelto, 0400 218 720, anita.makipelto(at)mtk.fi/ MTK-Pohjois-Suomi ja järjestöagrologi Sirpa Törmikoski, 044 339 2319 sirpa.tormikoski(at)mtk.fi