• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Maiseman- ja luonnonhoito
 • Maiseman- ja luonnonhoito

  Erityistuet muuttuivat ympäristösopimuksiksi vuoden 2015 tukihaussa
  Maiseman- ja luonnonhoidon erityistukisopimukset muuttuivat vuoden 2015 tukihaussa Ympäristösopimuksiksi. Ei-tuotannollisia investointitukia on mahdollista hakea kosteikkojen perustamiseen sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaamiseen.

  Maarit SatomaaMaiseman- ja luonnonhoidon ympäristösopimukset vuodesta 2015 eteenpäin viljelijöille, rekisteröityneille yhdistyksille ja vesioikeudelliset yhteisöille (kosteikkotuet)

  Ympäristösopimukset:

  • Monimuotoisuuden ja maiseman edistäminen 450 €/ha/v
   Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat perinnebiotoopit 600 eur/ha/v
  • Monivaikutteisten kosteikkojen hoito 450 €/ha/v
  • Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot 600 €/ha/v

  Ei-tuotannolliset investointituet:

  • Kosteikkoinvestoinnit enintään 11 669 €/ha
   • jos kosteikko kooltaan enintään 0,3-0,5 ha -> tuki enintään 3 225 eur/kohde
  • Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen
   • enintään 3 hehtaarin suuruisilta enintään 1 862 €/ha
   • yli 3 hehtaarin, mutta korkeintaan 10 hehtaarin kohteet enintään 1 108 €/ha
   • yli 10 hehtaarin kohteet enintään 754 €/ha

  Valtioneuvoston asetusluonnos ei-tuotannollisten investointien korvauksesta
  - liite 2 Hankkeen ympäristöllisen merkityksen arviointiin liittyvä pisteytys (valintakriteerit)

  Lisätietoa Ympäristösopimuksista: 

  www.mavi.fi -> Tuet ja Palvelut -> Viljelijä -> Ympäristösopimukset 
  Lisätietoa Ympäristösopimuksiin liittyvästä hoitosuunnitelmasta:
  www.mavi.fi -> Tuet ja Palvelut -> Viljelijä -> Ympäristösopimukset -> Hoitosuunnitelma

  Lomakepohjat:
  Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus Lnro 253
  Hakemus kosteikkojen hoitosopimukseksi Lnro 262
  Ei-tuotannollisten investointien korvaus: Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen Lnro 196
  Ei-tuotannollisten investointien korvaus: Kosteikon perustaminen Lnro 195

  Hoitosuunnitelmapohjat:
  Varsinais-Suomen ELY-keskuksen suunnitelmapohja Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maiseman hoito 
  VYYHTI-hankkeen laatimat mallisuunnitelmat 

  Lisätietoa Ei-tuotannollisiin investointitukiin liittyen: 
  www.mavi.fi -> Tuet ja Palvelut -> Viljelijä -> Ei-tuotannolliset investoinnit 
  Kosteikkosuunnittelijoita ja arviointiapua kosteikkokohteiden määrittämiseen

  Lisätietoa viljelijätukihakuun liittyen: 

  Maaseutuviraston vuoden 2015 järjestämien tukikoulutusten materiaali ja nauhoitetut luentovideot löytyvät
  www.mavi.fi
  -> Tuet ja palvelut -> Viljelijätukihakukoulutus  
  sekä Hakuopas 2017 sekä Täydentävien ehtojen oppaat.  
  Tärkein tietolähde on tietenkin viljelijän oma tukihakemus ja viljelysuunnitelma yhdessä Mavin oppaiden kanssa.    

  Mikä muuttuu 2015 hankkeen ja YmpäristöAgro II hankkeen materiaaleja löytyy www.ymparistoagro.fi  -> kohdista:      
  - Videot
  - Ajankohtaista
  -
  Tuki-infoa viljelijöille.

  Maatilaympäristön luonnon monimuotoisuuden vaalimisen perus syy on estää harvinaistuvien lajien elinympäristöjen häviäminen. Maatalouden monimuotoisissa elinympäristöissämme elää n. 20% Suomen uhanalaisista lajeista.

  Uhanalaisia lajeja vaalitaan, koska lajin häviäminen voi aiheuttaa koko ravintoketjun muuttumisen sekä vaikuttaa näin esimerkiksi jonkin tuholaislajin tai taudin leviämisen lajiston vuorovaikutussuhteiden tasapainon järkkyessä. Myös kaikkinainen monipuolisuus maa- ja metsätalousympäristössämme lisää luonnon kestävyyyttä ja auttaa luonnon omien keinojen mahdollisuuksia lajiston tasapainosuhteissa.

  Alla olevien linkkien takaa löydät hyödyllistä tietoa mm. luonnonhoitopelloista, kosteikkotuista ja muista erityisympäristötuista, niiden suunnittelusta ja hakemisesta sekä alueista, joille on tehty yleissuunnitelmia koskien maatalouden monivaikutteisia kosteikoita, luonnon ja maiseman monimuotoisuutta sekä suojavyöhykkeitä.

   

  Maiseman- ja luonnonhoidon osion tiedot päivittyvät alkuvuodesta 2015.

  Alla kaikki YmpäristöAgro II-hankkeessa laaditut maiseman- ja luonnonhoitoon liittyvät tiedotteet:

  2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

  31.11.2015
  Mikä muuttuu 2015 -hanke: ELY-keskus on maksanut maatiloille luonnonmukaisen tuotannon ennakkoja yli 3 milj. euroa

  22.09.2015
  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Monimuotoisuuspellot - mitä niille voi tehdä

  21.09.2015
  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Jäikö maisema-lumokohde hakematta tukien piiriin?

  21.09.2015
  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Älä aloita ei-tuotannnollista investointia ennen päätöstä

  10.09.2015
  Mikä muuttu 2015 -hanke: Ei-tuotannollista investointitukea petoaidan rakentamiseen

  10.09.2015
  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Mitä kuuluu suojavyöhykkeiden syksyyn

  05.09.2015
  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Kosteikon paikka

  02.09.2015
  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Hyvää pohjoismaista kosteikkopäivää 2.9.2015

  21.08.2015
  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Haitko sopimusta kurki-, hanhi- ja joutsenpeltojen perustamiseen

  21.08.2015
  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Kirjaa hoitotoimenpiteet hoitopäiväkirjaan

  25.05.2015
  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Valittavissa paras vaihtoehto peltojen käytölle

  25.05.2015
  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Vinkkejä monimuotoisuuspeltojen kylvöön

  05.05.2015
  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Kriteerit ei-tuotannollisen investointitukikohteiden valintaan

  04.05.2015
  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Tietoiskuvideoita tukimuutoksista voi kuunnella myös älypuhelimella

  30.04.2015
  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Mistä löytyvät korkeamman tukitason perinnebiotoopit?

  15.04.2015
  Mikä muuttuu 2015 -hanke: Ympäristösopimuksien kasvikoodit kohdilleen

  08.04.2015
  Mikä muuttuu 2015 - Kosteikkosuunnittelijoita ja asiantuntija-apua kosteikkoalueiden määrittämiseen

  02.04.2015
  Mikä muuttuu 2015 -hanke:Ympäristösopimusten haun infopisteitä yhdistyksille

  19.03.2015
  Mikä muuttuu 2015 - Viljelijöiden tuki-infot alkavat, muista ilmoittautua

  19.03.2015
  Mikä muuttuu 2015 - Vaihtoehtoja pellon käyttöön opas on ilmestynyt

  18.03.2015
  Mikä muuttuu 2015 - Ilmoittaudu luomutuki-infoihin

  18.03.2015
  Mikä muuttuu 2015 - Ilmoittaudu tuki-infoihin