Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Maatilojen energia-asiat

Maatilojen energiaohjelma on maataloussektorille sovitettu malli vapaaehtoisista energiatehokkuussopimuksista. Energiaohjelman tavoitteena on lisätä tilojen energiatehokkuutta ja kannattavuutta sekä vähentää tilojen suhteellisia energiakustannuksia.

Ohjelma kattaa energiatehokkuuden parantamisen sekä uusiutuvan energian käytön lisäämisen. Maatilojen energiaohjelma tarjoaa tiloille mahdollisuuden kehittää energiankäyttöään ilmastomyönteisempään ja kustannustehokkaampaan suuntaan. Tavoitteena on saada ohjelmaan mukaan 80 % maatilojen energiankäytöstä. Maatilojen energiaohjelman sopimusosapuolina on MMM sekä tuottajajärjestöt.

Tässä osiossa tiedotetaan mm. maaseutualueiden bioenergian raaka-aineiden tuotantoon ja käyttöön liittyen ympäristönhoidon töissä raivattavan biomassan energiakäytöstä. Tiedotuksen tavoitteena on myös aktivoida maatiloja seuraamaan omaa energian käyttöään ja energiatehokkuuttaan sekä tiedottaa tilakohtaisista Maatilan energiasuunnitelmista.

 

 

 

 

Alla kaikki YmpäristöAgro II-hankkeessa laaditut tiedotteet maatilojen energia-asioihin liittyen: 

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008