• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Maatilojen energia-asiat
 • Maatilojen energia-asiat

  Maatilojen energiaohjelma on maataloussektorille sovitettu malli vapaaehtoisista energiatehokkuussopimuksista. Energiaohjelman tavoitteena on lisätä tilojen energiatehokkuutta ja kannattavuutta sekä vähentää tilojen suhteellisia energiakustannuksia.

  Ohjelma kattaa energiatehokkuuden parantamisen sekä uusiutuvan energian käytön lisäämisen. Maatilojen energiaohjelma tarjoaa tiloille mahdollisuuden kehittää energiankäyttöään ilmastomyönteisempään ja kustannustehokkaampaan suuntaan. Tavoitteena on saada ohjelmaan mukaan 80 % maatilojen energiankäytöstä. Maatilojen energiaohjelman sopimusosapuolina on MMM sekä tuottajajärjestöt.

  Tässä osiossa tiedotetaan mm. maaseutualueiden bioenergian raaka-aineiden tuotantoon ja käyttöön liittyen ympäristönhoidon töissä raivattavan biomassan energiakäytöstä. Tiedotuksen tavoitteena on myös aktivoida maatiloja seuraamaan omaa energian käyttöään ja energiatehokkuuttaan sekä tiedottaa tilakohtaisista Maatilan energiasuunnitelmista.

   

   

   

   

  Alla kaikki YmpäristöAgro II-hankkeessa laaditut tiedotteet maatilojen energia-asioihin liittyen:

  2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008