Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat

Maantalousmaankäytön uudet mahdollisuudet-osion tavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan maakunnan 6 seutukunnan (Oulu, Oulunkaari, Raahe, Haapavesi-Siikalatva, Nivala-Haapajärvi ja Ylivieska) alueella edistää maatilojen tämän hetken tilusrakennetta nostamalla esille maankäyttöön liittyviä ongelmia sekä tiedottaa erilaisten keinojen käyttömahdollisuuksista ja ympäristönäkökohtien huomioimisesta tilusrakenteen parantamisessa.

Hankkeen yhteydessä tuodaan esille hankkeeseen osallistuvien kuntien osalta haitallisen lohkokoon vaikutuksia, ristikkäin kulkemista, maatalousliikennettä pääteillä sekä tilussijoituksen kehittymistä viime vuosina. Tilusrakenteen parantamisen kautta vahvistetaan alueen alkutuotantoa ja alennetaan tuotantokustannuksia. Hankkeen yhteydessä ei tehdä tilusjärjestelyjä vaan hanke toimii maankäyttöön liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksien esille tuojana tiedottamalla sekä alueittaisen tarpeen edistäjänä.

Jotta tilakoon kasvu johtaisi sisäiseltä rakenteeltaan toimiviin tuotantoyksiköihin sekä kestävän kehityksenmukaisiin ratkaisuihin, on kasvua tuettava ja edistettävä erilaisilla alueen maankäyttöä edistävillä keinoilla. Näitä ovat mm. tilustie- ja kuivatusverkon ajantasaistaminen, tilusvaihdot ja tilusjärjestelyt, tilavaraukset ympäristöratkaisuille sekä edellisiin yhdistetty valtion maanvälitystoiminta.

 

 

 

 

 

Alla kaikki YmpäristöAgro II-hankkeessa laaditut maatalousmaankäyttöön liittyvät tiedotteet:

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008