• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Maatalousmaankäyttö
 • Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat

  Maantalousmaankäytön uudet mahdollisuudet-osion tavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan maakunnan 6 seutukunnan (Oulu, Oulunkaari, Raahe, Haapavesi-Siikalatva, Nivala-Haapajärvi ja Ylivieska) alueella edistää maatilojen tämän hetken tilusrakennetta nostamalla esille maankäyttöön liittyviä ongelmia sekä tiedottaa erilaisten keinojen käyttömahdollisuuksista ja ympäristönäkökohtien huomioimisesta tilusrakenteen parantamisessa.

  Hankkeen yhteydessä tuodaan esille hankkeeseen osallistuvien kuntien osalta haitallisen lohkokoon vaikutuksia, ristikkäin kulkemista, maatalousliikennettä pääteillä sekä tilussijoituksen kehittymistä viime vuosina. Tilusrakenteen parantamisen kautta vahvistetaan alueen alkutuotantoa ja alennetaan tuotantokustannuksia. Hankkeen yhteydessä ei tehdä tilusjärjestelyjä vaan hanke toimii maankäyttöön liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksien esille tuojana tiedottamalla sekä alueittaisen tarpeen edistäjänä.

  Jotta tilakoon kasvu johtaisi sisäiseltä rakenteeltaan toimiviin tuotantoyksiköihin sekä kestävän kehityksenmukaisiin ratkaisuihin, on kasvua tuettava ja edistettävä erilaisilla alueen maankäyttöä edistävillä keinoilla. Näitä ovat mm. tilustie- ja kuivatusverkon ajantasaistaminen, tilusvaihdot ja tilusjärjestelyt, tilavaraukset ympäristöratkaisuille sekä edellisiin yhdistetty valtion maanvälitystoiminta.

   

   

   

   

   

  Alla kaikki YmpäristöAgro II-hankkeessa laaditut maatalousmaankäyttöön liittyvät tiedotteet:

  2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008