Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Lammas ja ympäristö

YmpäristöAgro-hankkeessa edistetään kotimaista lammastaloutta monessa hankkeen eri osiossa.

Lammas on hyvä ympäristönhoitaja ja sen ympärille on helppo rakentaa erityistukimahdollisuuksia perinnebiotoopppeihin ja maisemanhoitoon sekä edistää monipuolista lähituotteiden jatkojalostamista ja ympäristömyönteistä pienyrittäjyyttä.

Siksi myös ympäristön kannalta on tärkeä asia edistää laajemmin myös lampaanlihan ja villan jatkojalostusmahdollisuuksia.

 

Lammas hoitaa tehokkaasti ympäristöä ja rehun tuotanto perustuu nurmeen ja luonnonniittyihin.

 

 

 

 

 

 

 Alla listattuna kaikki YmpäristöAgro II-hankkeessa laaditut lammasaiheiset tiedotteet:

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008