Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Lähiruoka

Hankkeen lähiruokaosiossa edistetään lähellä tuotetun, oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia hyödyntävän, kuluttajien toiveisiin vastaavan ruoan käytön edistämistä alueellamme. Hankkeen tiedottamisella pyritään vaikuttamaan myös siihen että tuotannossa ja jalostuksessa käytetään mahdollisimman paljon oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia huomioiden vuodenajan sesonkituotteet. Tuotantoketjussa käytetään kestävän kehityksen mukaisia menetelmiä ja ruoan tulee täyttää elintarvikkeiden lakisääteiset vaatimukset ja kaupan laatuluokitukset.

Tiedottamisessa huomioidaan yhtenä ekologisena tavoitteena myös ruokahävikin vähentäminen.

YmpäristöAgro II-hankkeen lähiruokaosio toteuttaa myös valtakunnallista Aitoja Makuja-hanketta Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Alla olevien linkkien kautta pääset tutustumaan tarkemmin hankkeen lähiruokaosion eri osa-alueisiin:

Alla kaikki YmpäristöAgro II-hankkeessa laaditut lähiruokaan liittyvät tiedotteet: 

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010