• proagriaoulu.fi » YmpäristöAgro I ja II

  YmpäristöAgro I ja II sekä Mikä muuttuu 2015? -hankkeet

  Mikä muuttuu 2015? -hanke
  Tiedonvälityshanke Pohjois-Pohjanmaan viljelijöille maatalouden tukijärjestelmän ja lainsäädännön muutoksista sekä tavoitteista  ohjelmakauden vaihtuessa (tämän osahankeen määräaikainen kertaluonteinen hakemus on vireillä Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksessa)

  Hankkeen tavoite: Tiedottaa viljelijöille maatalouden tukijärjestelmän ja lainsäädännön muutoksista,  tavoitteista sekä niihin liittyvistä seikoista ja syistä. Ohjelmakauden vaihduttua Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja maatalouden tukijärjestelmään liittyvät muutokset tulevat olemaan vuonna 2015 suuria, kun koko järjestelmä uudistuu monin tavoin.
  Kohderyhmä: Pohjois-Pohjanmaan viljelijät ja heitä neuvovat tahot.  Samalla tietoa tulee myös muille maatalouden tukijärjestelmään kuuluville tuenhakijaryhmille.  Tiedonvälityskanavien ja internetin kautta myös myy yleisö saa tietoa halutessaan.
  Hankealue:  Pohjois-Pohjanmaa  
  Hallinnoija ja toteuttaja: ProAgria Oulu ry ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset.
  Yhteistyötahot: Työ tehdään kiinteässä yhteistyössä kuntien ja Pohjois-Pohjanmaan  ELY-keskuksen kanssa. Yhteistyötä osittain myös MTK:n kanssa. Tietoa laaditaan  MAVI:n aineiston pohjalta.
  Hankkeen aikataulu: Hanke alkaa helmikuun loppupuolella 2015.  Hankkeen pääasiallinen työ tapahtuu maalis-huhtikuun aikana ennen maatalouden tukihakua. Nettitiedottamista kesällä 2015.
  Hankkeen sisältö: Seminaarityyppisiä tiedotustilaisuuksia on suunniteltu 14 kpl pidettaväksi maalis-huhtikuussa.  Tiedottamistyötä on myös nettiin tehtävä sähköinen materiaali, kuten tiedotteet, nettiluennot, kysy-vastaa palsta sekä tiedotusvälineiden kautta tehtävä tiedottaminen.  Internet tiedottamisessa hyödynnetään YmpäristöAgro hankkeen sivustoa. Lisäksi  tehdään tarpeen ja resurssien mukaan täydentävää tiedotusta.

  YmpäristöAgro I ja II

  YmpäristöAgro I ja II -hankkeet keskittyvät vuosina 2008-2014 maatalouden ympäristöasioihin, luomuviljelyyn, lähiruokaan, maatalousmaan käyttöön ja eläinten hyvinvointiin. Tavoitteena on myös välittää tietoa uusista ja olemassa olevista maaseudun ympäristönhoidon rahoitusmuodoista.

  ProAgria Oulun hallinnoimien hankkeiden sopimusyhteistyökumppaneina ovat MTK-Pohjois-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto. Yhteistyötä tehdään lisäksi muun muassa kuntien, Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja MTT:n kanssa.

  Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat maa- ja metsätilalliset, heitä neuvovat sekä maa- ja metsätaloudessa toimivat. Osaksi kohderyhmänä ovat myös elintarvikeketjun muut osapuolet.

  YmpäristöAgro-hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Tuen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

  YmpäristöAgro I ja II hanke-esite
  YmpäristöAgro-hanke 2008-2011
  YmpäristöAgro II -hanke 2011-2014

  Hyvät käytännöt YmpäristöAgro, Taimi Mahosenahon luento 14.1.2013 Ympäristöhankepäivät