• proagriaoulu.fi » Mikä muuttuu 2015? » YmpäristöAgro » Eläinten hyvinvointi
 • Eläinten hyvinvointi

  Kansallisen tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan mukaan ”eläimen hyvinvointi on eläinyksilöllä oleva ominaisuus, jonka keskeinen perusta on eläimen kokemus ja sen kyky sopeutua. Eläinten hyvinvointi on dynaaminen, ajassa ja paikassa elävä prosessi, jota ei voi määritellä yksittäisen asian kautta. Hyvinvointi ei ole tarkkarajainen kyllä tai ei -ominaisuus, vaan se on moniulotteinen käsite. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat eläimen saama ravinto ja vesi, terveys, olosuhteet, käyttäytymistarpeet, jalostus ja eläimen hoitaja. Eläinten hyvinvointi on elämänarvoista elämää eläimille”.

  Tuottaja on avainasemassa löytämään käyttäytymismuutokset, jotka kielivät hyvinvoinnin heikkenemisestä ja tekemään tarvittavat muutokset eläimen ympäristöön ennen kuin ongelmat johtavat sairauksiin tai tuotantotappioihin. Muutosten havainnointi vaatii kuitenkin tietoa eläinten hyvinvoinnin perusteista ja tunnusmerkeistä. Tätä tietoa jaetaan Ympäristöagro II –hankkeen informoinnissa.

  YmpäristöAgro-hankkeen eläinten hyvinvointiosio jakaa tietoutta tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämiseksi liittyen menetelmiin, tukijärjestelmiin, lainsäädäntöön ja hyviin käytäntöihin. Tiedottaminen sisältää infotilaisuuksia, tiedotteita, nettitiedottamista, lehdistötiedottamista, messuille yms. tapahtumiin osallistumista. Pääkohderyhmä ovat maatilat ja heitä neuvovat tahot. Tiedotuksen tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin ja terveyden kohentuminen, eläinten lajinmukaisen hoidon edistäminen sekä viljelijöiden tietoisuuden lisääminen eläinten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

  Eläinten hyvinvoinnilla on suora yhteys tilan tuottavuuteen ja taloudelliseen kannattavuuteen.

   

   

   

   

   

   Alla listattuna kaikki YmpäristöAgro II-hankkeessa laaditut eläinten hyvinvointiin liittyvät tiedotteet:

  2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008