Yhteystiedot sivulle >

• YmpäristöAgro-hanke
Taimi Mahosenaho
040 551 7807

• Maiseman- ja luonnonhoito, erityistuet
Maarit Satomaa
040 566 7924

• Eläinten hyvinvointi
Virpi Huotari
0400 786 933

• Luonnonmukainen tuotanto
Anna-Leena Vierimaa
0400138733                                                                                                                                                                                Olli Olli Valtonen
040 735 5519

• Ympäristötuen mukainen viljely
Risto Jokela
0400 285 294

• Lähiruoka
Soila Hiltunen
0400 182 584

• Maatalousmaankäytön uudet näkökulmat
Kartoittaja Mikko Marjomaa 040 5798529

• Tuki-infot
Anna-Leena Vierimaa
0400 138 733

• Maatilan energia
Esko Viitala
Piiriagrologi, energianeuvoja                                                                                                                                             0400 286033

• Lammastalous ympäristönhoitajana
Heini Rautiola, lammasneuvoja
045 6578708

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@proagria.fi

Eläinten hyvinvointi

Kansallisen tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan mukaan ”eläimen hyvinvointi on eläinyksilöllä oleva ominaisuus, jonka keskeinen perusta on eläimen kokemus ja sen kyky sopeutua. Eläinten hyvinvointi on dynaaminen, ajassa ja paikassa elävä prosessi, jota ei voi määritellä yksittäisen asian kautta. Hyvinvointi ei ole tarkkarajainen kyllä tai ei -ominaisuus, vaan se on moniulotteinen käsite. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat eläimen saama ravinto ja vesi, terveys, olosuhteet, käyttäytymistarpeet, jalostus ja eläimen hoitaja. Eläinten hyvinvointi on elämänarvoista elämää eläimille”.

Tuottaja on avainasemassa löytämään käyttäytymismuutokset, jotka kielivät hyvinvoinnin heikkenemisestä ja tekemään tarvittavat muutokset eläimen ympäristöön ennen kuin ongelmat johtavat sairauksiin tai tuotantotappioihin. Muutosten havainnointi vaatii kuitenkin tietoa eläinten hyvinvoinnin perusteista ja tunnusmerkeistä. Tätä tietoa jaetaan Ympäristöagro II –hankkeen informoinnissa.

YmpäristöAgro-hankkeen eläinten hyvinvointiosio jakaa tietoutta tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämiseksi liittyen menetelmiin, tukijärjestelmiin, lainsäädäntöön ja hyviin käytäntöihin. Tiedottaminen sisältää infotilaisuuksia, tiedotteita, nettitiedottamista, lehdistötiedottamista, messuille yms. tapahtumiin osallistumista. Pääkohderyhmä ovat maatilat ja heitä neuvovat tahot. Tiedotuksen tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin ja terveyden kohentuminen, eläinten lajinmukaisen hoidon edistäminen sekä viljelijöiden tietoisuuden lisääminen eläinten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Eläinten hyvinvoinnilla on suora yhteys tilan tuottavuuteen ja taloudelliseen kannattavuuteen.

 

 

 

 

 

 Alla listattuna kaikki YmpäristöAgro II-hankkeessa laaditut eläinten hyvinvointiin liittyvät tiedotteet:

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008