Ympäristö

Huomioithan luennon ajankohdan jälkeen aiheessa mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Luennon vuosiluku on merkittynä sulkeisiin.

Lannasta energiaa ja ravinteita-seminaari (2014):

Hevosenlannan jatkokäsittelyn mahdollisuudet Virpiniemen hevosurheilualueella,seminaariesitys Jonna Roininen

Hevosenlannan jatkokäsittelyn mahdollisuudet Virpiniemen hevosurheilualueella, opinnäytetyö Jonna Roininen

Hevosenlannan jatkokäsittelyn mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaan maaseutumaisilla alueilla, seminaariesitys Sanna Karhula ja Katriina Nieminen

Hevosenlannan jatkokäsittelyn mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaan maaseutumaisilla alueilla, opinnäytetyö Sanna Karhula ja Katriina Nieminen

Selvitys hevosen kuivikelannan hyötykäyttömahdollisuuksista teknillisestä, juridisesta ja talliyrittäjien näkökulmasta, seminaariesitys Anna Tenhunen

Selvitys hevosen kuivikelannan hyötykäyttömahdollisuuksista teknillisestä, juridisesta ja talliyrittäjien näkökulmasta, kandidaatin tutkielma Anna Tenhunen

Hevostoimialan energiakäytön ja aluelogistiikan mahdollisuudet, seminaariesitys Mertsi Töttölä

Eläinsuojelun ja ympäristön vaatimukset pitopaikalle, Heini Iinatti /ProAgria Oulu ry (2011)
Tallin jäte- ja valumavesiasiat kuntoon, Janne Pulkka/ Etelä-Suomen Salaojakeskus (2011)
Eläinsuojelun vaatimukset hevosen pidolle, Heini Iinatti /ProAgria Oulu ry (2011)
Hevonen yhdyskuntarakenteessa -seminaari, Fred Sundwall, SRL (2011)
Hevostilan ympäristörakenteet,  Merja Talvitie /Maveplan Oy (2010)
Hevosten hyvinvointi ja ympäristö - vaatimukset talleille ja hevosten pidolle, ELL Sirkka Hankonen ja Susanna Särkijärvi /MTT (2010)
Laadukas ympäristö (lisätietolinkkejä)

HevosAgron ohjeet:
Tallitoiminnan luvat ja sijoittaminen (2012)
Tallin jätehuolto (2012)
Lantahuolto (2012)
Tallin jätevesien käsittely (2012)
Ulkotarhojen kunnostus (2012)