Yhteystiedot

ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
YritysAgro II -hanke

projektipäällikkö, yritysasiantuntija Heini Iinatti, Oulu
puh. 040 555 1674
heini.iinatti@proagria.fi

yritysasiantuntija Hannu Kokkoniemi
puh. 040 546 4853
hannu.kokkoniemi@proagria.fi

yritysasiantuntija Tuula Kokko
puh. 040 864 4946
tuula.kokko@maajakotitalousnaiset.fi

 

Hankefaktat

Aikataulu
1.5.2016–30.4.2019

Kohdealue
Pohjois-Pohjanmaa

Kohderyhmä
Maaseudulla toimivat yritykset ja yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt sekä maatilat, jotka suunnittelevat sivuelinkeinoa tai tuotantosuunnan muutosta.

Hallinnoija
ProAgria Oulu yhteistyökumppaninaan Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

Rahoittaja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, tuen myöntäjä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus