• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VYYHTI II » Verkosto » Ydintoimijat
 • Ydintoimijat

  VYYHTI -verkoston rakentaminen on edennyt erittäin positiivisessa hengessä. Syksyllä 2017 verkoston ydintoimijat allekirjoittivat yhteisen ehdotuksen maakuntauudistusta valmisteleville tahoille. Ehdotuksessa VYYHTI-verkoston ydintoimijat esittävät, että verkosto otetaan Pohjois-Pohjanmaalla käyttöön uutena vesienhoidon toimintamallina ja että VYYHTI-verkoston toimintaan sekä koordinointiin ja kehittämiseen varataan maakuntauudistuksen yhteydessä riittävät resurssit. Aktiivinen, paikallisia kunnostajia tukeva verkosto tarvitsee koordinaatiota ja resursseja tuottaakseen tuloksia eli erilaisia konkreettisia kunnostushankkeita eri puolille maakuntaa.

  Verkoston ydintoimijoita ovat:
  • Luonnonvarakeskus
  • Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus
  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat – vastuualue
  • Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta
  • Suomen metsäkeskus, Pohjoinen palvelualue
  • Oulun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-ala
  • ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / Oulun kalatalouskeskus

  Ydintoimijoilla on VYYHTI-verkostossa asiantuntija-asema. Ydintoimijat sitoutuvat osallistumaan verkoston työskentelyyn, paikallisten hankkeiden ja kunnostustoimijoiden tukemiseen sekä yhteistyöhankkeiden valmisteluun käytettävissä olevien resurssien mukaan.