• proagriaoulu.fi » VYYHTI II » Verkosto » Ydintoimijat
 • Ydintoimijat

  VYYHTI-verkoston ydintoimijoiden ryhmä koottiin vuonna 2016 tehdyn verkoston nykytilan kartoituksen perusteella. Verkoston rakentamisprosessi on edennyt koko hankkeen ajan hyvässä yhteistyössä.

  Verkoston ydintoimijoita ovat:
  • Luonnonvarakeskus
  • Suomen ympäristökeskus / Vesikeskus
  • Pohjois-Pohjanmaan liitto
  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue
  • Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
  • Suomen metsäkeskus, Pohjoinen palvelualue
  • Ylivieskan kaupunki
  • Oulun seudun ympäristötoimi
  • ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / Oulun Kalatalouskeskus

  Ydinryhmässä ovat mukana myös paikalliset kunnostustoimijat (2 henkeä).

  Ydintoimijoiden sitoutuminen verkoston toimintaan on vahvaa

  Syksyllä 2017 verkoston ydintoimijat allekirjoittivat yhteisen ehdotuksen maakuntauudistusta valmisteleville tahoille. Ehdotuksessa VYYHTI-verkoston ydintoimijat esittävät, että verkosto otetaan Pohjois-Pohjanmaalla käyttöön uutena vesienhoidon toimintamallina ja että verkoston toimintaan sekä koordinointiin ja kehittämiseen varataan maakuntauudistuksen yhteydessä riittävät resurssit.

  Aktiivinen, paikallisia kunnostajia tukeva verkosto tarvitsee koordinaatiota ja resursseja tuottaakseen tuloksia eli erilaisia konkreettisia kunnostushankkeita eri puolille maakuntaa.

  Joulukuussa 2018 ydintoimijat allekirjoittivat yhteisen kumppanuusasiakirjan, joka vahvistaa verkoston toimintaa. Kumppanuuden kautta verkoston tuki paikallisille kunnostustoimijoille vahvistuu, sektorirajat ylittävä yhteistyö lisääntyy ja tutkimustieto siirtyy nykyistä kattavammin käytäntöön.

  Ydintoimijoilla on VYYHTI-verkostossa asiantuntija-asema. He sitoutuvat osallistumaan verkoston työskentelyyn, paikallisten hankkeiden ja kunnostustoimijoiden tukemiseen sekä yhteistyöhankkeiden valmisteluun käytettävissä olevien resurssien mukaan. Kumppanuusasiakirjan myötä ydinryhmässä testataan myös yhteistyöskentelyn toimintamallia, jonka odotetaan tuovan tehoa verkostotyöhön.