VYYHTI - Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan -hanke

VYYHTI eli eli Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan -hanke selvittelee vesistökunnostusasioita yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. VYYHTI  tekee yhteistyötä YmpäristöAgro-hankkeen kanssa mm. maisemanhoitoon, perinnebiotooppeihin ja valuma-alueen kuormituksen vähentämiseen liittyen.

VYYHTIn kotisivut

VYYHTI-hankkeen esittely (pdf)

Vyyhti-hankesuunnitelma.pdfa (pdf)