• proagriaoulu.fi » Vyyhti » Työpajat ja luennot
 • Työpajat ja luennot

  Vesistöjen ja kalavesien tilaa ei saada paremmaksi ilman yhteisiä ponnisteluja. VYYHTI-hankkeen työpajoissa on tarjottu neuvontaa ja apua pienille toimijoille (esim. kyläyhdistykset, osakaskunnat) vesistöjen kunnostus- tai hoitohankkeen suunnittelussa ja. mahdollisen rahoituksen hakemisessa.

  Työpajat järjestettiin 3-5 tilaisuuden sarjoina vuoden 2013 aikana Oulujoen eteläpuolella ja vuonna 2014 pohjoispuolella. Ensimmäisessä tilaisuudessa huhtikuussa kartoitettiin osallistujien omia kunnostus- ja hoitokohteita sekä käytiin kunnostustoimintaa läpi teoriatasolla. Seuraavissa 1-3  tilaisuudessa kesän aikana tutustuttiin joihinkin kunnostettuihin tai hoidettaviin kohteisiin ja harjoiteltiin kunnostusta käytännössä. Viimeisessä tilaisuudessa syksyllä suunniteltiin yhdessä osallistujien omia kohteita ja mietittiin niille sopivaa mahdollista rahoituslähdettä.

   

   

  Lisätiedot:

  projektipäällikkö
  Riina Rahkila
  puh. 045 6578 717
  riina.rahkila@proagria.fi