• proagriaoulu.fi » Vyyhti » Esimerkkisuunnitelmat
 • Esimerkkisuunnitelmat

  Kosteikkosuunnitelmat

  Konsultilla teetetyt suunnitelmat

  Ronin kosteikko, Kuusamo
  Kosteikkosuunnitelma
  Asemapiirros värillinen
  Asemapiirros
  Pituusleikkaus
  Poikkileikkaukset

  Keskilahdenkanavan kosteikko, Siikajoki
  Kosteikkosuunnitelma
  Valuma-aluekartta
  Suunnitelmakartta
  Leikkaukset

  Leskelän kosteikko, Siikalatva
  Kosteikkosuunnitelma
  Valuma-aluekartta
  Suunnitelmakartta
  Leikkaukset

  Lummepuron kosteikko, Taivalkoski
  Kosteikkosuunnitelma
  Asemapiirros
  Poikkileikkaukset
  Ylisyöksykynnys

  Hankkeen omana työnä tehdyt suunnitelmat

  Kurkelanjärven kosteikko, Pyhännän Tavastkenkä

  Monkkasenrannan kosteikko, Kempele

   

  Virtavesikunnostusten suunnitelmat

  Olhavanjoen Liikasenkosken kalataloudellinen kunnostus, Ii
  Kunnostussuunnitelma
  Lausuntopyyntö
  Kunnostusohje
  Liikasenkoski kartta

  Kärsämäjoen kunnostus Kärsämäen Sydänmaankylällä

  Pesuojan kunnostus, Räyringin kylä, Veteli

  Perhonjoen Forsbackankosken sivu-uomien kunnostus, Veteli

  Lehtosenjoen yläosan kunnostus, Lestijärvi

  Vääräjoen Västinkosken kunnostus, Sievi

  Myllypuron ja Haapajoen kunnostussuunnitelma, Ähtäri 

  Koskenkylän myllypadon kalatie, Kauhajoki
  Koskenkylän kalatien pohjapiirros
  Koskenkylän kalatien leikkaukset
   


  Järvikunnostus

  Keiskinjärven niittosuunnitelma

  Lestijärven niittosuunnitelma (teetetty konsultilla)

  Syväjärven ennallistaminen vedenpintaa nostamalla, Isojoki (teetetty konsultilla)
  - Sijainti- ja valuma-aluekartta 
  - Tilakartta 
  - Pohjapadon asemapiirustus 
  - Pohjapadon leikkaukset 
   

  Valuma-aluekunnostus

  Ulkoisen kuormituksen vähentäminen Kiljanjärven valuma-alueella. Reisjärvi, Sievi.

   

   

   

  Maiseman- ja luonnonhoidon mallisuunnitelmat

  Pohjois-Pohjanmaa: 

  Jokisuiston laitumen hoitosuunnitelma

  Kuntataajaman lammaslaitumien hoitosuunnitelma

  Joenvarsihieholaitumen hoitosuunnitelma

  Lammashaan raivaus- ja hoitosuunnitelma

  Peltoniityn hoitosuunnitelma

  Jokivarsikylän laitumien hoitosuunnitelma

  Kylän joenvarsiniittyjen hoitosuunnitelma

  Hevoslaitumen hoitosuunnitelma

  Lammashaan kunnostus- ja hoitosuunnitelma

  Lammaslaitumen hoitosuunnitelma

  Merenrantalaitumen hoitosuunnitelma

  Merenrantaniityn hoitosuunnitelma

  Metsälaitumen hoitosuunnitelma

  Vaarakylän niittyjen hoitosuunnitelma

  Aittojärvi-Kyngäs maisemanhoidon yleissuunnitelma

  Etelä-Pohjanmaa:

  Laidunnetun saaren hoitosuunnitelma

  Laidunnetun järvenrantaniityn hoitosuunnitelma

  Lisätiedot:

  projektipäällikkö Riina Rahkila
  puh. 045 6578 717
  riina.rahkila@proagria.fi