VYYHTI-verkoston ytimenä vahva kumppanuus

17.12.2018

Pohjois-Pohjanmaalla toimivan ja vesienhoitoa edistävän VYYHTI-verkoston toiminta vahvistuu ydintoimijoiden yhteisellä kumppanuusasiakirjalla. Kumppanuuden kautta verkoston tuki paikallisille kunnostustoimijoille vahvistuu, sektorirajat ylittävä yhteistyö lisääntyy ja tutkimustieto siirtyy nykyistä kattavammin käytäntöön.

"Verkostotoiminnan avulla pystymme Pohjois-Pohjanmaalla myös vastaamaan aiempaa paremmin ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin", sanoo projektipäällikkö Riina Rahkila VYYHTI-hankkeesta.

Kumppanuusasiakirja osoittaa, että vesienhoidon keskeiset toimijat näkevät pitkäjänteisen verkostotoiminnan merkittävänä keinona parantaa vesien ja ympäristön tilaa. Ydintoimijat ovat marraskuussa 2017 jättäneet ehdotuksen, että verkoston toimintaan varataan riittävästi resursseja suunnitteilla olevan uuden maakunnan toiminnassa.

Pohjois-Pohjanmaalla on tehty pitkään vesien- ja ympäristönhoitotyötä hyvässä yhteistyössä alan eri toimijoiden kesken.

"Olemme toimineet myös valtakunnallisena esimerkkinä vesienhoidon verkostoitumisessa ja yhteistyö valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston kanssa on tiivistä", Riina Rahkila lisää.

VYYHTI-verkoston toimintamallin soveltumista Suomen muille alueille selvitetään vuosina 2019–2020. VYYHTI-verkosto toteuttaa myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa 2018–2021 ja sen toimeenpanosuunnitelmaa, joissa korostetaan kumppanuutta ja verkostotoimintaa.

VYYHTI-verkoston kumppanuusasiakirjan allekirjoitustilaisuus järjestettiin maanantaina 17.12.2018 kello 10 Ravintola Nallikarissa. Kuvassa vasemmalta johtaja Vesa Nuolioja ProAgria Oulusta, toiminnanjohtaja Maija-Liisa Tausta-Ojala Oulun Maa- ja kotitalousnaisista, ylijohtaja Jonas Liimatta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, maakuntajohtaja Pauli Harju Pohjois-Pohjanmaan liitosta ja ympäristöjohtaja Leena Tuuri Oulun seudun ympäristötoimesta.

Kumppanuusasiakirjan allekirjoittajia ovat:
- Luonnonvarakeskus
- Suomen ympäristökeskus / Vesikeskus
- Pohjois-Pohjanmaan liitto
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Vesistöyksikkö
- Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
- Suomen metsäkeskus / Pohjoinen palvelualue
- Ylivieskan kaupunki
- Oulun seudun ympäristötoimi
- ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / Oulun kalatalouskeskus
Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö osoittaa tukensa VYYHTI-verkostolle erillisellä tukikirjeellä.

Lisätietoa: ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset /VYYHTI II -hanke, projektipäällikkö Riina Rahkila, puh. 045 6578 717, riina.rahkila@maajakotitalousnaiset.fi

VYYHTI-verkosto lyhyesti

VYYHTI-verkosto on Pohjois-Pohjanmaalla toimiva, maakunnallinen vesienhoidon asiantuntijoiden ja paikallistoimijoiden verkosto, jonka toiminnalla lisätään konkreettisten vesien- ja ympäristönhoitotoimenpiteiden määrää ja parannetaan maakunnan vesistöjen tilaa.

VYYHTI-verkosto on rakennettu osana ProAgria Oulun hallinnoimaa VYYHTI II -hanketta. Sen osatoteuttajia ovat Suomen ympäristökeskus ja Suomen metsäkeskus. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus, Oulun kaupunki ja Pyhäjärven kaupunki.

Painokelpoinen kuva