• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Koulutukset ja tapahtumat » VYYHTI-verkoston tapaaminen: Metsätalouden vesiensuojelun uudet tuulet
 • VYYHTI-verkoston tapaaminen: Metsätalouden vesiensuojelun uudet tuulet

  26.05.2020

  Klo 12.30-15.00, etäyhteys (Microsoft Teams)

  Tervetuloa kuulemaan metsätalouden vesiensuojeluun liittyvistä uusista tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä maa- ja metsätalouden vesienhallintaan liittyvistä näkökulmista. Saamme tuoretta tietoa muun muassa tuhkalannoituksesta kunnostusojitusten vaihtoehtona, Iijoen valuma-alueelle suunniteltavasta Hiilipörssi -yhteistyöstä, Metsähallituksen kehittämistä vesiensuojelun käytännöistä sekä metsänomistajan monipuolisista mahdollisuuksista metsänhoidossa.

  Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin VYYHTI -verkoston tapaaminen. VYYHTI -verkosto on koko Pohjois-Pohjanmaalla toimiva, käytännön vesienhoitotoimenpiteitä edistävä verkosto, jonka toiminnassa ovat mukana keskeiset alan toimijat sekä paikalliset kunnostustoimijat. Verkoston toiminnan tavoitteena on välittää tietoa, lisätä eri sektoreiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä tukea ja neuvoa paikallisia kunnostustoimijoita.

  Tilaisuuteen voit liittyä tämän linkin kautta.

  Lisätietoja: Projektipäällikkö Riina Rahkila, riina.rahkila@maajakotialousnaiset.fi

  Tervetuloa!

  Ohjelma

  12.30        Tervetuloa!
  VYYHTI -verkoston koordinaattori Riina Rahkila, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

  12.40        Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen erikoistumistehtävä
  maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa
  Johtava vesitalousasiantuntija Anne-Mari Rytkönen, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus

  12.55   Voidaanko tuhkalannoituksella korvata metsäojien perkaus?
  Erikoistutkija Hannu Hökkä, Luonnonvarakeskus

  13.10    Iijokiterveiset, Hiilipörssi -yhteistyö heikkotuottoisten ojitettujen soiden ennallistamisessa Iijoen kehittämiskoordinaattori Lauri Rantala, Iijokisopimus

  13.25    Kommenttipuheenvuoro: Maa- ja metsätalouden kestävän vesitalouden suuntaviivat metsätalouden vesiensuojelun perustana
  Vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio Oy

  13.35       Kysymyksiä ja kommentteja sekä kahvikuppitauko

  13.50        Huomisen metsänomistaja -hanke
  Projektipäällikkö Leena Sikkilä, Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry

  14.05       TurVI -hanke
  Vesiensuojelun johtava asiantuntija Samuli Joensuu, Tapio Oy

  14.20    Metsähallitus kehittää vesiensuojelun käytäntöjä
  - Valuma-alueprojekti / Projektipäällikkö Sihveri Ervasti
  - Esteet Pois II ja III / Luonnonhoidon asiantuntija Antti Karppinen

  14.45        Loppukeskustelu


  Tilaisuuden järjestää Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanke. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö osana Sipilän hallituksen vesien- ja merenhoidon kärkihankerahoitusta.

  Verkostoilla tehoa vesienhoitoon - lue lisää.