VYYHTI-verkosto

VYYHTI-verkosto on laaja-alainen vesien- ja merenhoidon toimijoiden verkosto Pohjois-Pohjanmaalla. Verkoston toiminta on avointa kaikille vesienhoidon edistämisestä kiinnostuneille toimijoille. Verkoston toiminnalla lisätään sektorirajat ylittävää yhteistyötä sekä mahdollistetaan erilaisten rahoituskanavien tehokas hyödyntäminen eri tasoilla toteutettaviin hankkeisiin. Verkoston toiminnan tavoitteena on lisätä konkreettisten vesienhoitotoimenpiteiden määrää, tukea paikallisten kunnostustoimijoiden toimintaa sekä välittää tutkimustietoa verkoston toimijoille.

VYYHTI-verkosto

  • antaa apua ja neuvoja konkreettisiin vesien- ja ympäristönhoitohankkeisiin
  • synnyttää nykyistä enemmän konkreettisia, vesien tilaa parantavia toimenpiteitä
  • välittää alan asiantuntemuksen ja tutkimustulokset kaikkien toimijoiden käyttöön
  • lisää eri toimijoiden ja sektorien vuoropuhelua ja yhteistyötä
  • luo uudenlaista hanketoimintaa ja uusia kumppanuuksia

VYYHTI-verkoston muodostavat Pohjois-Pohjanmaalla toimivat vesien- ja merenhoitoa edistävät tahot. Toiminnassa on mukana eritasoisia toimijoita: asiantuntija-, neuvonta-, tutkimus- ja koulutusorganisaatiota, paikallisia osakaskuntia ja yhdistyksiä, maan- ja metsänomistajia sekä kuntia ja yritystoimijoita. Toimijat edustavat eri sektoreita: maa- ja metsätaloutta, kalataloutta sekä mm. turvetuotantoa ja muita vesiin vaikuttavia toimijatahoja. Osana verkostoa toimivat paikalliset kunnostusyhdyshenkilöt.

Pohjois-Pohjanmaan kunnista mukana ovat  Haapajärvi,  Haapavesi, Ii, Liminka, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Reisjärvi, Sievi, Taivalkoski, Tyrnävä ja Ylivieska

VYYHTI-verkoston toiminnasta on laadittu toimintasuunnitelma ja sen toimintamalli on esitetty kaaviona. Verkoston toimintatapoja ovat mm. ajankohtaisiin vesien- ja ympäristönhoidon aiheisiin liittyvät verkoston ja sen ydinryhmän tapaamiset ja työpajat sekä alaan liittyvät seminaarit ja muut tapahtumat.

VYYHTI-verkosto on kustannustehokas: pieni panos verkoston koordinointiin tuottaa runsaasti käytännön hanketoimintaa!

Haluan liittyä VYYHTI-verkostoon

Tilaan VYYHTI-uutiskirjeen


Miksi mukaan VYYHTI-verkostoon?