• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VYYHTI II » Materiaalit
 • Materiaalit

  2016 

  23.4.2016, Oulu,  Kunnosta lähivetesi -koulutus
  Ohjelma
  Miksi kunnostaminen kannattaa, Jermi Tertsunen/ POP ELY
  Menestystarinoita vesistökunnostuksista, Jermi Tertsunen/ POP ELY
  Joet ja kunnostus
  Järvet ja kunnostus
  Paikallisten vesistöjen erityispiirteet, Jermi Tertsunen/ POP ELY
  Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan, Riina Rahkila/ Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
  Kunnostustoiminnan ABC, Jermi Tertsunen/ POP ELY
  Tietopaketti vesistöjen tilaa parantavista tekijöistä/ Heikki Tahkola/ Oulun Kalatalouskeskus

  5.4.2016 VYYHTI II tukee paikallista kunnostajaa, aloitusseminaari 
  Ohjelma
  Testiversio - Vesistökunnostajan karttapalvelu
  VYYHTI II -hankkeen toimenpiteet, Riina Rahkila/ Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
  Verkostoitumisen merkitys vesien- ja ympäristönhoidolle, Timo Yrjänä/ POP ELY
  Panumajärven ja -ojan kunnostushanke, Aili Jussila/ Panumajärvi ry 
  Yhdistykset maiseman- ja vesienhoitotöissä, Juha Siekkinen/ Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys
  Jätevesihankkeen tietoisku, Merja Talvitie/ ProAgria Oulu
  Paikkatietopalvelut paikallisen vesistökunnostustoiminnan tueksi, Matti Joukola/ SYKE
  Hae VYYHTI pilottialueeksi/ Osallistu metsänomistajapienryhmätoimintaan, Maarit Satomaa/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset ja Kyllikki Maaranto/ Suomen Metsäkeskus

  14.12.2016 Pyhäjärvi-ilta
  Säännöstelyn kehittäminen
  Padotus- ja juoksutusselvitysluonnoksen esittely ja jatkotoimet, Teemu Sarnola/ ÅF-Consult Oy
  Järven tila, vedenlaatu ja kuormitus
  Ekologinen tila sekä yleiskatsaus vedenlaatuun ja kuormitukseen, Kimmo Aronsuu/ POPELY
  Happamuushaitat ja metallit, Jari Mäkinen/ GTK
  Kalasto ja kalastus sekä niiden kehitys
  Seurantatulosten esittely, Heikki Alaja/ Nablabs Oy
  Kalastusalueen puheenvuoro, Juha Tikka/ Pyhäjärven kalastusalue
  Tilaa parantavat hankkeet
  Katse hanketoiminnan lähihistoriaan Pyhäjärvellä, Jermi Tertsunen ja Timo Yrjänä/ POPELY
  Pyhäjärven lahtien ja Komujoen kunnostus, Ari Mikkonen/ Pyhäjärven kaupunki
  VYYHTI II -hankkeen esittely, Riina Rahkila/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset
  Mökkiläisen puheenvuoro, Seppo Kangas
  Illan anti ja tulevaisuuden suuntaviivat, Jermi Tertsunen/ POPELY