Materiaalit

Pirnesjärvi - pilottialue

Pirnesjärvi - vesistöinfo
Pirnesjärven katsaus, Aulis Kärki, Pirneksen kalaveden osakskunta
VYYHTI II -hanke, Maarit Satomaa Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Pirnesjärvi - oma lähivetesi
Jätevesihankkeen terveiset, Merja Talvitie, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Pirnesjärven koekalastukset, Heikki Tahkola, Oulun Kalatalouskeskus
Näkökulmia valuma-alueelle, Maarit Satomaa Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset ja Kyllikki Maaranto Suomen Metsäkeskus
Pirnesjärven pilottialuesuunnitelma, VYYHTI II -hanke

2016 

5.4.2016, Oulu, VYYHTI II tukee paikallista kunnostajaa, aloitusseminaari 
Ohjelma
Testiversio - Vesistökunnostajan karttapalvelu
VYYHTI II -hankkeen toimenpiteet, Riina Rahkila, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Verkostoitumisen merkitys vesien- ja ympäristönhoidolle, Timo Yrjänä, PoPELY
Panumajärven ja -ojan kunnostushanke, Aili Jussila, Panumajärvi ry
Yhdistykset maiseman- ja vesienhoitotöissä, Juha Siekkinen, Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys
Jätevesihankkeen tietoisku, Merja Talvitie, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Paikkatietopalvelut paikallisen vesistökunnostustoiminnan tueksi, Matti Joukola, SYKE
Hae VYYHTI pilottialueeksi / Osallistu metsänomistajapienryhmätoimintaan, Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset ja Kyllikki Maaranto, Suomen Metsäkeskus

23.4.2016, Oulu,  Kunnosta lähivetesi -koulutus
Ohjelma
Miksi kunnostaminen kannattaa, Jermi Tertsunen, PoPELY
Menestystarinoita vesistökunnostuksista, Jermi Tertsunen, PoPELY
Joet ja kunnostus
Järvet ja kunnostus
Paikallisten vesistöjen erityispiirteet, Jermi Tertsunen, PoPELY
Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan, Riina Rahkila, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Kunnostustoiminnan ABC, Jermi Tertsunen, PoPELY
Tietopaketti vesistöjen tilaa parantavista tekijöistä, Heikki Tahkola, Oulun Kalatalouskeskus

7. - 9.6.2016, Lappeenranta, Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari
Vuosiseminaari 2016

28.9.2016, Panuma, Vesienhoitoilta
Ohjelma
Panumajärven sedimenttitutkimus ja Panumaojan kunnostutarveselvitys - loppuraportti, FCG Suunnittelu ja tekniikka oy

3.10.2016, Reisjärvi, Maaseudulla on tulevaisuus
Ohjelma ja mediatiedote
Vesienhoidon edistäminen ja rahoitus osana maaseudun elinvoimaisuutta, Antton Keto, Ympäristöministeriö
Kiljanjärven ja sen yläpuolisen valuma-alueen kunnostustoimenpiteet, Jaana Höglund, Keski-Pohjanmaan Maa- ja Kotitalousnaiset
Vesistökunnostajan karttapalvelu, Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
Vielä Virtaa II, Laura Liuska, Ylivieskan kaupunki
Kolmen VYYHTI, Satu Järvenpää, Pohjanmaan Vesi ja Ympäristö ry
Paikalliset kunnostajat osana maakunnalista vesistökunnostajien verkostoa, Riina Rahkila, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Metsätalouden vesiensuojelua Kiljanjärven valuma-alueella, Ari Karjalainen, Suomen Metsäkeskus

13.10.2016, Oulu, Juopulinjärven vesienhoitoinfo
Ohjelma
Kalataloudelliset kunnostukset - esimerkkinä Haapaveden Pirnesjärvi, Heikki Tahkola, Oulun Kalatalouskeskus
Kosteikoilla kiinni valuma-alueiden vesienhoitoon, Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset

9.11.2016, Ylivieska, Vedet ja pellot kuntoon Pylväsojalla
Ohjelma
VYYHTI II -hanke-esittely, Riina Rahkila, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset

14.12.2016, Pyhäjärvi, Pyhäjärvi-ilta
Säännöstelyn kehittäminen
Padotus- ja juoksutusselvitysluonnoksen esittely ja jatkotoimet, Teemu Sarnola/ ÅF-Consult Oy
Järven tila, vedenlaatu ja kuormitus
Ekologinen tila sekä yleiskatsaus vedenlaatuun ja kuormitukseen, Kimmo Aronsuu, PoPELY
Happamuushaitat ja metallit, Jari Mäkinen, GTK
Kalasto ja kalastus sekä niiden kehitys
Seurantatulosten esittely, Heikki Alaja/ Nablabs Oy
Kalastusalueen puheenvuoro, Juha Tikka/ Pyhäjärven kalastusalue
Tilaa parantavat hankkeet
Katse hanketoiminnan lähihistoriaan Pyhäjärvellä, Jermi Tertsunen ja Timo Yrjänä, PoPELY
Pyhäjärven lahtien ja Komujoen kunnostus, Ari Mikkonen, Pyhäjärven kaupunki
VYYHTI II -hankkeen esittely, Riina Rahkila, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Mökkiläisen puheenvuoro, Seppo Kangas
Illan anti ja tulevaisuuden suuntaviivat, Jermi Tertsunen/ PoPELY

2017

13. - 14.6.2017, Tampere, Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari
Vuosiseminaari 2017

2018

12. - 14.6.2018, Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari
Vuosiseminaari 2018

29.11.2018, Liminka, Kunnostustarinoita Pohjois-Pohjanmaalta
VYYHTI II -hankkeen TOP 10(0), Maisema-asiantuntija Maarit Satomaa, Oulun maa- ja kotitalousnaiset ja kalatalousasiantuntija Heikki Tahkola, Oulun Kalatalouskeskus
VYYHTI II -esittelyvideo
Sinnikkäät kunnostajat Tyräjärvellä, Olavi Kammonen, Jokijärvenkylän osakaskunta
Kunnostuskonkarit Jäälistä auttavat muita kunnostajia, Eero Laine, Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys
PoPELY tukee paikallista kunnostajaa, johtava vesitalousasiantuntija Arto Iwendorff, PoPELY
Maisemanhoitoa Lamujokivarressa Siikalatvalla, maatalousyrittäjä Hannu Iso-Junno
Rahoittajan kommenttipuheenvuoro, toiminnanjohtaja Ilkka Peltola, Keskipiste Leader
Vuoden maisemateko 2018
Lennetään Panumajärven kosteikoilla
Aktiivisen kylätoiminnan esimerkki Panumalta, Eero Oinas-Panuma, Ala-Kollajan osakaskunta
Katse Kuivajoen valuma-alueelle, Olli Dahl, Kuivaniemen osakaskunta
Kommenttipuheenvuoro KEMERA -tuista, luonnonhoidon asiakasneuvoja Kyllikki Maaranto, Metsäkeskus
Verkostoilla tehoa vesienhoitoon, projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI II -hanke, Oulun maa- ja kotitalousnaiset