Materiaalit

Pirnesjärvi - pilottialue 2016

Pirnesjärvi - vesistöinfo
Pirnesjärven katsaus, Aulis Kärki, Pirneksen kalaveden osakskunta
VYYHTI II -hanke, Maarit Satomaa Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Pirnesjärvi - oma lähivetesi
Jätevesihankkeen terveiset, Merja Talvitie, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Pirnesjärven koekalastukset, Heikki Tahkola, Oulun Kalatalouskeskus
Näkökulmia valuma-alueelle, Maarit Satomaa Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset, Kyllikki Maaranto Suomen Metsäkeskus ja Heikki Tahkola Oulun Kalatalouskeskus
Pirnesjärven pilottialuesuunnitelma, VYYHTI II -hanke

Kärsämäenjoki - pilottialue 2016

Kärsämäen vesistökunnostusilta
Pilottialuesuunnittelun aloitustilaisuus, Kalle Hellström Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset ja Kyllikki Maaranto Suomen Metsäkeksus
Lisää virtaa ja eloa Kärsämäenjoelle!
Kärsämäenjoki - pilottialue, Maarit Satomaa Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset, Kyllikki Maaranto Suomen metsäkeskus ja Heikki Tahkola Oulun Kalatalouskeskus
Maisemanhoidon ja virkistyskäytön mahdollisuudet, Kalle Hellström, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Kärsämäenjoen pilottialuesuunnitelma, VYYHTI II -hanke

Lamujoki - pilottialue 2016

Lamujoen maisema- ja vesistöilta
Esimerkkejä maisema- ja ympäristönhoidosta, Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
VYYHTI -hankeen mallikohde, Kalle Hellström, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Lisää virtaa ja eloa Lamujoelle!
VYYHTI II -hanke pähkinänkuoressa, Riina Rahkila, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Lamujoki - pilottialue, Maarit Satomaa Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset, Kyllikki Maaranto Suomen Metsäkeskus ja Heikki Tahkola Oulun Kalatalouskeskus
Maisemanhoidon ja virkistyskäytön mahdollisuudet, Kalle Hellström, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Lamujoen pilottialuesuunnitelma, VYYHTI II -hanke

Piipsjärvi - pilottialue 2017

Piipsjärven vesienhoitoilta
Esimerkkejä hankkeista, Maarit Satomaa Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset ja Kyllikki Maaranto Suomen Metsäkeskus
Rahoitusta vesienhoitoon, Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Vesistökunnostusilta Piipsjärvellä
VYYHTI II -hanke, Riina Rahkila, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Kosteikoilla kiinni valuma-alueen veisenhoitoon, Kyllikki Maaranto Suomen Metsäkeskus ja Maarit Satomaa Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Vesistön ja ympäristön huomioiminen maataloudessa, Kalle Hellström, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Kalatalouden näkymiä, Heikki Tahkola, Oulun Kalatalouskeskus

Vuotunkijärvi - pilottialue 2017

Vuotunkijärven vesienhoitoinfo
Koillismaan kuulumisia, Maarit Satomaa Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset ja Heikki Tahkola Oulun Kalatalouskeskus
Rahoitusta vesienhoitoon, Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Kosteikoilla kiinni valuma-alueeseen, Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset

2016 

5.4.2016, Oulu, VYYHTI II tukee paikallista kunnostajaa, aloitusseminaari 
Ohjelma
Testiversio - Vesistökunnostajan karttapalvelu
VYYHTI II -hankkeen toimenpiteet, Riina Rahkila, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Verkostoitumisen merkitys vesien- ja ympäristönhoidolle, Timo Yrjänä, PoPELY
Panumajärven ja -ojan kunnostushanke, Aili Jussila, Panumajärvi ry
Yhdistykset maiseman- ja vesienhoitotöissä, Juha Siekkinen, Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys
Jätevesihankkeen tietoisku, Merja Talvitie, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Paikkatietopalvelut paikallisen vesistökunnostustoiminnan tueksi, Matti Joukola, SYKE
Hae VYYHTI pilottialueeksi / Osallistu metsänomistajapienryhmätoimintaan, Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset ja Kyllikki Maaranto, Suomen Metsäkeskus

23.4.2016, Oulu,  Kunnosta lähivetesi -koulutus
Ohjelma
Miksi kunnostaminen kannattaa, Jermi Tertsunen, PoPELY
Menestystarinoita vesistökunnostuksista, Jermi Tertsunen, PoPELY
Joet ja kunnostus
Järvet ja kunnostus
Paikallisten vesistöjen erityispiirteet, Jermi Tertsunen, PoPELY
Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan, Riina Rahkila, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Kunnostustoiminnan ABC, Jermi Tertsunen, PoPELY
Tietopaketti vesistöjen tilaa parantavista tekijöistä, Heikki Tahkola, Oulun Kalatalouskeskus

7. - 9.6.2016, Lappeenranta, Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari
Vuosiseminaari 2016

28.9.2016, Panuma, Vesienhoitoilta
Ohjelma
Panumajärven sedimenttitutkimus ja Panumaojan kunnostutarveselvitys - loppuraportti, FCG Suunnittelu ja tekniikka oy

3.10.2016, Reisjärvi, Maaseudulla on tulevaisuus
Ohjelma ja mediatiedote
Vesienhoidon edistäminen ja rahoitus osana maaseudun elinvoimaisuutta, Antton Keto, Ympäristöministeriö
Kiljanjärven ja sen yläpuolisen valuma-alueen kunnostustoimenpiteet, Jaana Höglund, Keski-Pohjanmaan Maa- ja Kotitalousnaiset
Vesistökunnostajan karttapalvelu, Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
Vielä Virtaa II, Laura Liuska, Ylivieskan kaupunki
Kolmen VYYHTI, Satu Järvenpää, Pohjanmaan Vesi ja Ympäristö ry
Paikalliset kunnostajat osana maakunnalista vesistökunnostajien verkostoa, Riina Rahkila, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Metsätalouden vesiensuojelua Kiljanjärven valuma-alueella, Ari Karjalainen, Suomen Metsäkeskus

13.10.2016, Oulu, Juopulinjärven vesienhoitoinfo
Ohjelma
Kalataloudelliset kunnostukset - esimerkkinä Haapaveden Pirnesjärvi, Heikki Tahkola, Oulun Kalatalouskeskus
Kosteikoilla kiinni valuma-alueiden vesienhoitoon, Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset

9.11.2016, Ylivieska, Vedet ja pellot kuntoon Pylväsojalla
Ohjelma
VYYHTI II -hanke-esittely, Riina Rahkila, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset

14.12.2016, Pyhäjärvi, Pyhäjärvi-ilta
Säännöstelyn kehittäminen
Padotus- ja juoksutusselvitysluonnoksen esittely ja jatkotoimet, Teemu Sarnola/ ÅF-Consult Oy
Järven tila, vedenlaatu ja kuormitus
Ekologinen tila sekä yleiskatsaus vedenlaatuun ja kuormitukseen, Kimmo Aronsuu, PoPELY
Happamuushaitat ja metallit, Jari Mäkinen, GTK
Kalasto ja kalastus sekä niiden kehitys
Seurantatulosten esittely, Heikki Alaja/ Nablabs Oy
Kalastusalueen puheenvuoro, Juha Tikka/ Pyhäjärven kalastusalue
Tilaa parantavat hankkeet
Katse hanketoiminnan lähihistoriaan Pyhäjärvellä, Jermi Tertsunen ja Timo Yrjänä, PoPELY
Pyhäjärven lahtien ja Komujoen kunnostus, Ari Mikkonen, Pyhäjärven kaupunki
VYYHTI II -hankkeen esittely, Riina Rahkila, Oulun Maa- ja Kotitalousnaiset
Mökkiläisen puheenvuoro, Seppo Kangas
Illan anti ja tulevaisuuden suuntaviivat, Jermi Tertsunen/ PoPELY

2017

13. - 14.6.2017, Tampere, Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari
Vuosiseminaari 2017

2018

12. - 14.6.2018, Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari
Vuosiseminaari 2018

29.11.2018, Liminka, Kunnostustarinoita Pohjois-Pohjanmaalta
VYYHTI II -hankkeen TOP 10(0), Maisema-asiantuntija Maarit Satomaa, Oulun maa- ja kotitalousnaiset ja kalatalousasiantuntija Heikki Tahkola, Oulun Kalatalouskeskus
VYYHTI II -esittelyvideo
Sinnikkäät kunnostajat Tyräjärvellä, Olavi Kammonen, Jokijärvenkylän osakaskunta
Kunnostuskonkarit Jäälistä auttavat muita kunnostajia, Eero Laine, Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys
PoPELY tukee paikallista kunnostajaa, johtava vesitalousasiantuntija Arto Iwendorff, PoPELY
Maisemanhoitoa Lamujokivarressa Siikalatvalla, maatalousyrittäjä Hannu Iso-Junno
Rahoittajan kommenttipuheenvuoro, toiminnanjohtaja Ilkka Peltola, Keskipiste Leader
Vuoden maisemateko 2018
Lennetään Panumajärven kosteikoilla
Aktiivisen kylätoiminnan esimerkki Panumalta, Eero Oinas-Panuma, Ala-Kollajan osakaskunta
Katse Kuivajoen valuma-alueelle, Olli Dahl, Kuivaniemen osakaskunta
Kommenttipuheenvuoro KEMERA -tuista, luonnonhoidon asiakasneuvoja Kyllikki Maaranto, Metsäkeskus
Verkostoilla tehoa vesienhoitoon, projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI II -hanke, Oulun maa- ja kotitalousnaiset

2019

7.2.2019, Liminka Lähivesistöjen tila tutuksi
Kunnostusyhdyshenkilöt ja VYYHTI-verkosto, projektipäällikkö Riina Rahkila, Oulun maa- ja kotitalousnaiset
Vapaaehtoinen vesien tilan tarkkailu, vesiasiantuntija Jarkko Leka, Valonia ry
Järven neljä vuodenaikaa, kalatalousasiantuntija Heikki Tahkola, Oulun kalatalouskeskus
Kokemuksia vapaaehtoisesta vesien tilan tarkkailusta, Juha Tikka ja Alpo Konola
Vesinäytteet ja niiden analysointi, tutkija Mirka Hadzic ja kehittämispäällikkö Tero Väisänen, Suomen Ympäristökeskus
Yleisimmät vesikasvit ja niiden poisto, vesiasiantuntija Jarkko Leka, Valonia ry
Kalastoseurannat, kalatalousasiantuntija Heikki Tahkola, Oulun kalatalouskeskus
Ojitusisännöinti ja ojitusyhteisöt, asiantuntija Markus Sikkilä, Maveplan oy
Kunnostusyhdyshenkilötoiminta, maisema-asiantuntija Maarit Satomaa, Oulun maa- ja kotitalousnaiset