Hyödyllisiä linkkejä vesistöjenhoitoon

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto

- Vesistökunnostusverkosto on valtakunnallinen kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta.

Suomen Metsäkeskus

- Metsäkeskukselta löytyy kattavasti tietoutta yksityismetsien vesienhoidollisiin toimenpiteisiin.

Valuma-alueelle suunnattuja hyödyllistä tietoutta

- PuuMaVesi -hankkeen sivusto.
- Artikkeli liittyen ravinteiden pidättämiseen valuma-alueella.

Kosteikkoihin liittyvää tietoutta

- Life+ -hankkeen sivuistolta löytyvää tietoa kosteikoista ja riistakosteikoista.
- WWF:n sivustolta löytyvää tietoa kosteikoista ja niiden perustamisesta.
- Metsästäjäliiton julkaisemat videot kosteikoista, osat 1 ja 2.
- Metsäkeskuksen toteuttamia kosteikoita Pohjois-Pohjanmaan Panumanjärvellä.

Maatalouden vesienhoito

- Purojen hoitotietoutta maatalousalueilla.
- Uutinen liittyen maatalouspurojen ennalistamiseen.
- PERKAUS -hankeen raportti luontoarvojen huomioimisesta kunnostusojituksissa.
- Tietoa peltojen käsittelystä vesiensuojelukeinona.

Virtavesikunnostuksien tietoa

- Purokunnostusopas - Käsikirja metsäpurojen kunnostajille.
- Virtavesikunnostuksista yleistä tietoa.
- VirHo ry:n sivusto,josta löytyy kattavasti tietoa virtavesikunnostuksista ja erilaisten hankkeiden tuloksista.
- Uutinen liittyen hiekoittumisesta kärsivistä metsäpuroista ja niiden kunnostustoimista.

Järvikunnostusten tietoa

- Vesikasvustojen poistoon liittyvää tietoa ja ohjeita.
- Vesikasvien niittokone työssä.
- Linkki järvikunnostusoppaaseen,mistä löytyy kattavasti tietoa järvien hoitotimenpiteisiin.
- Uutinen kemikalisoinnilla toteutetusta järven kunnostuksesta.
- Hyödyllinen nettisivusto,jos tarvitset vinkkejä ja opastusta järvikunnostuksista kertomiseen yleisölle.

Luvat ja ilmoitukset

- Ohjeita luvanvaraisiin vesistöjen kunnostuksiin.
- Vesilain nojalla toteutettavan hankkeen lupatietoa.
- Ojitushankkeiden vaatimien lupien tietoa ja ohjeita.
- Ympäristösuojelulain piiriin kuuluvien toimenpiteiden tietoa ja ohjeita ilmoituksien tekemiseen.
- Lisätietoa pienten vesirakennustöiden luvanvaraisuudesta.
- Tärkeä tietopaketti ruoppauksiin ja vesikasvien niittoon liittyvistä luvista.

Vesistöjen kunnostuksista yleistä

- Listaus Oulun kalatalouskeskuksen jäsenyhteisöjen vesistöjenhoitokalustoista.
- Yleishyödyllisiä esimerkkejä toteutuneista vesienhoitotimista.
- Vesienhoidon käsikirja,josta löytyy paljon tietoa ja huomioita vesistöjen tilan parantamiseen.
- Pohjois-Pohjanmaalla toimiva vesienhoitoyhdistys,jolla paljon kokemusta erilaisista vesienhoitoon ja kunnostuksiin liittyvästä toiminnasta.
- Liity mukaan vesistökunnostajien maakunnalliseen verkostoon!

 

Puuttuuko jotain?
Meille VYYHTI II -hankeen toimijoille voi laittaa palautetta ja lisäysehdotuksia,jos huomaat oleellisia puutteita ja tiedät hyviä sivustoja,joilta löytyy vesistöjen kunnostustietoa.