VYYHTI II tukee paikallista vesistökunnostajaa

Tutustu VYYHTI II -hankkeen laatimaan tarinakarttaan hankkeen tekemistä toimenpiteistä

Kaipaako lähivesistösi tai -ympäristösi kunnostusta? Oletko valmis tarttumaan kunnostustöihin itse? Löytyykö alueelta myös muuta talkooväkeä? Kiinnostavatko muualla maakunnassa toteutetut kunnostushankkeet?

Jos vastasit kysymyksiin kyllä, sinun kannattaa tutustua tarkemmin VYYHTI II -hankkeeseen.

Paikalliset kunnostajat tarvitsevat tukea ja neuvoja, monialaista asiantuntija-apua toiminnalleen. VYYHTI II -hankkeen päätavoitteena on rakentaa laajapohjainen, maakunnallinen VYYHTI-verkosto, joka toiminnallaan tukee paikallisia kunnostajia vesien- ja ympäristönhoitotöissä. Hankkeen aikana myös kehitetään VYYHTI-verkoston ja paikallisten toimijoiden käyttöön kunnostushankkeiden suunnittelua helpottavia työkaluja.

Työkaluja testataan hankkeen aikana yhteistyössä paikallisten kunnostajien kanssa ja niiden toimivuudesta toivotaan jatkuvaa palautetta. Käy siis sinäkin testaamassa!

Lisäksi hankkeen keskeisinä tavoitteina on laatia laaja-alaisia pilottialuesuunnitelmia, aktivoida omaehtoista kunnostustoimintaa ja tukea paikallisten kunnostajien verkostoitumista muun muassa kunnostusyhdyshenkilötoiminnalla ja metsänomistajapienryhmillä.

 

Hankefaktat

Aikataulu
1.1.2015–28.2.2019

Kohdealue
Pohjois-Pohjanmaa

Hallinnoija
ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

Rahoittaja
Rahoitusta on haettu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta

Kumppanit
Suomen ympäristökeskus
Suomen Metsäkeskus

Katso video!

VYYHTI II -hanke tukee paikallista kunnostajaa -videolla pääsemme paikallisen kunnostajan Olavi Kammosen mukana tutustumaan Taivalkosken Tyräjärven kunnostukseen sekä Panumajärvi ry:n ja Kiimingin-Jäälin vesienhoito ry:n toimintaan.