• proagriaoulu.fi » Palvelut » Ympäristö » Vesienhoito » Tietoa kunnostajalle » VYYHTI II pilottialuesuunnitelmat
 • VYYHTI II pilottialuesuunnitelmat

  VYYHTI II -hankkeen aikana on laadittu laaja-alaisia, koko valuma-alueen huomioivia pilottisuunnitelmia. Suunnittelussa on panostettu erityisesti paikallisten yhteistyömallien rakentamiseen ja siihen, että paikalliset toimijat sitoutuvat suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeen aikana pilottialueilta etsittiin toimijoita, joilla on mahdollisuus hakea toimenpiteisiin ja niiden tarkempaan tekniseen suunnitteluun esimerkiksi erillistä hankerahoitusta.

  Pilottialuesuunnitelmien tavoitteena on tuottaa kokemuksia sekä uutta tietoa ajankohtaisiin ja monialaisiin suunnittelutarpeisiin. Suunnitelmissa on kiinnitetty huomiota muun muassa valumavesien hallintaan liittyviin asioihin, ravinteiden käytön tehostamiseen viljelyalueilla, ranta-alueiden ja viljelyalueiden luonnon monimuotoisuuden lisääntymiseen sekä kulttuurimaiseman hoitoon ja virkistyskäytön lisäämiseen. Suunnittelun yhteydessä on myös testattu hankkeessa kehitettäviä työkaluja.

  Pilottialueille tehty valuma-aluesuunnittelu on myös Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideohjelman tarkentavaa suunnittelua, jolla pyritään edistämään eri sektoreiden yhteistä vesiensuojelua. Pilottisuunnittelualueilta saatavia malleja voidaan soveltaa koko Pohjois-Pohjanmaan alueella.

  Vuoden 2017 pilottialuekohteet

  Vuotunki, Kuusamo
  Vuotungin pilottisuunnittelun aloitus 19.6.2017
  Itälahden nuotiopaikkasuunnitelma
  Vesiluonnon hoitoa ja kunnostusta Vuotungissa
  Vuotungin alueen kartoitettuja kosteikkoja

  Vuotunki KEMERA-kohteet

  Piipsjärvi, Oulainen

  Piipsjärven valuma-aluesuunnittelun aloitus 27.6.2017
  Kosteikoilla kiinni valuma-alueen vesienhoitoon
  Maa- ja metsätaloustoimijoille vesienhoitoon liittyen 21.2.2018
  Piipsanjoen sähkökoekalastuspaikat
  Piipsjärven kosteikkopaikkoja

  Piipsjärven niittosuunnitelma, Oulainen

  Suunnitelmateksti
  Sijaintikartta
  Suunnitelmakartta

  Piipsanjoen Pottuniemi virtavesikunnostussuunnitelma, Oulainen

  Vuoden 2016 pilottialuekohteet

  Lamujoen pilottialuesuunnittelu, Siikalatva
  Kärsämäenjoen pilottialuesuunnittelu, Kärsämäki
  Pirnesjärven pilottialuesuunnittelu, Haapavesi