Vuoden maisemateko

Maa- ja kotitalousnaiset ovat valinneet jo seitsemänä vuonna peräkkäin Vuoden maisemateon. Valtakunnallinen maisemateko valitaan alueellisten voittajien joukosta.

Suomessa jo joka 9. laji ja luontotyypeistä joka toinen on uhanalainen. Jokainen voi kuitenkin omalla toiminnallaan auttaa säilyttämään luonnon monimuotoisuutta.

Niityn perustaminen, haitallisten vieraslajien kitkeminen, kosteikon kunnostus tai kylämaiseman raivaaminen ovat esimerkkejä luonnon monimuotoisuutta säilyttävistä ja kohentavista luontoteoista. Maisematekokilpailussa haettava luontoteko parhaimmillaan nostaa esille myös paikallisen kulttuuriympäristön arvoja, historiaa, tapahtumia ja ominaispiirteitä. Hieno teko lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä myös tuleville sukupolville.

Juuri teidän tekonne voi olla Vuoden maisemateko - lue lisää ja osallistu kilpailuun!

Aiempien vuosien maisemateot Pohjois-Pohjanmaalla