Vuoden maisemateko -kilpailu laittaa hyvän kiertämään

30.01.2018

”Laita hyvä kiertämään”, kannustaa neljättä kertaa järjestettävä Vuoden maisemateko -kilpailu. Tänä vuonna halutaan edistää erityisesti kiertotaloutta, turvata maiseman ja kulttuuriympäristön hoidon jatkuvuus sekä kiinnittää huomiota kierrätettävien materiaalien ja rakennustarvikkeiden käyttöön ja hoitotoimista syntyvän materiaalin jatkohyödyntämiseen.

Pohjois-Pohjanmaalla on laajoja ranta-alueita, joiden hoito avartaa maisemaa, lisää monimuotoisuutta ja voi vähentää vesistökuormitusta. Aiempina vuosina maakunnasta on ilmoitettu Vuoden maisemateko -kilpailuun monia kylämaisemanhoitohankkeita. Kunnostustalkoot lisäävät yhteisöllisyyttä ja asuinympäristön viihtyisyyttä.  

Maa- ja kotitalousnaisten Maisemapalveluiden järjestämässä kilpailussa myönnetään maakunnallisia Vuoden maisemateko -tunnustuksia, jotka jatkavat valtakunnalliseen kilpailuun. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuoden maisemateon valintaa.

Kerro maisemasta, hoida ympäristöä

Laita hyvä kiertämään -teemaa on lupa toteuttaa vapaasti. Vuoden maisemateko nostaa esille paikallisen kulttuuriympäristön arvoja ja ominaispiirteitä, lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä tuleville sukupolville kestävällä tavalla.  

Vuonna 2017 valtakunnallinen Vuoden maisemateko -tunnustus myönnettiin Kainuuseen Vienan reitille. Pohjois-Pohjanmaan ehdokas oli Kuusamon Salpalinjan entisöinti. Vuonna 2015 alueellinen voittaja oli Pulkkilan kotiseutumuseon kunnostus ja vuonna 2016 Pyhännän Tavastkengän Kurkelanjärven kosteikon ja laitumen kunnostus.

Kilpailuohjeet

Lähetä kuvaus maisemateosta, työn tekijöistä ja perustelut työn merkityksestä piirikeskusten

maisema-asiantuntijoille. Liitä mukaan valokuvia ja mahdollisia lehtileikkeitä. Kilpailuaika päättyy 30.9.2018.

Alueelliset maisemateot valitaan loka–marraskuussa 2018. Valtakunnallinen voittaja julkistetaan Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen varsinaisessa kokouksessa marraskuussa 2018.

Maa- ja kotitalousnaiset on ruuan, maiseman ja yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö sekä 50 000 maaseutuhenkisen aktiivinen verkosto. Maa- ja kotitalousnaisten 70 asiantuntijaa työskentelee 11 piirikeskuksessa yhteistyössä ProAgria Keskusten kanssa. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on järjestön valtakunnallinen keskusjärjestö.

MKN Maisemapalvelut tarjoaa monipuoliset maiseman- ja luonnonhoitoon liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut. Edistämme avoimen kulttuurimaiseman hoitoa, maatalousluonnon monimuotoisuutta ja rantojen kunnostamista.

www.maajakotitalousnaiset.fi
www.facebook.com/maajakotitalousnaiset
www.facebook.com/oulunmaajakotitalousnaiset

Laita hyvä kiertämään – Vuoden 2018 maisematekokilpailu -tiedote (pdf)


Lisätietoa

Pohjois-Pohjanmaan
valinta:

Kalle HellströmLue lisää

Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Oulu
PL 106, 90101 Oulu

www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko
#vuodenmaisemateko


Valtakunnallinen
valinta:

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
Kehitysjohtaja, maaseutumaisema ja luonnonhoito
Leena Lahdenvesi-Korhonen
leena.lahdenvesi-korhonen
@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 040 523 5133

Mediakuvat

Pyhännän Tavastkengän Kurkelanjärven laidunta raivattiin työleirillä kesällä 2013 ja se oli Pohjois-Pohjanmaan vuoden maisemateko 2016. Kuva: Kalle Hellström

Laita hyvä kiertämään -maisemateossa aita rakennetaan kierrätysmateriaalista. Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen.