• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Uutiset » Vuoden 2018 maisemateko Pohjois-Pohjanmaalla: Mankilanjärven kunnostus ja järvikaislan hyödyntäminen
 • Vuoden 2018 maisemateko Pohjois-Pohjanmaalla: Mankilanjärven kunnostus ja järvikaislan hyödyntäminen

  19.10.2018

  Mankilanjärven kunnostus ja järvikaislan hyödyntäminen on valittu vuoden 2018 maisemateoksi Pohjois-Pohjanmaalla. Maa- ja kotitalousnaiset järjestää Vuoden maisemateko -kilpailun nyt neljättä kertaa. Valtakunnallinen voittaja valitaan alueellisten ehdokkaiden joukosta.

  Oulun Maa- ja kotitalousnaiset valitsi yhdessä asiantuntijaraadin kanssa Pohjois-Pohjanmaan ehdokkaaksi Mankilan kyläseuran ja Mankilan yhteisen kalaveden osakaskunnan tekemän työn Mankilanjärven kunnostuksen ja järvikaislan hyödyntämisen hyväksi.

  Teemana oli tänä vuonna ”Laita hyvä kiertämään”. Kilpailulla haluttiin erityisesti edistää kiertotaloutta ja kiinnittää huomiota hoidon jatkuvuuden turvaamiseen, kierrätettävien materiaalien ja rakennustarvikkeiden käyttöön sekä hoitotoimenpiteistä syntyvän materiaalin jatkohyödyntämiseen.

  Siikalatvan Mankilassa on vesien- ja ympäristönhoitotoimia tehty pitkäjänteisesti. Mankilanjärven ja sen ympäristön kunnossapitoon on osallistunut suuri joukko vapaaehtoisia. Työ on ollut suunnitelmallista ja perustunut myös vedenlaadun tarkkailuun.

  Mankilan kyläseura ja Mankilan yhteisen kalaveden osakaskunta ovat osallistuneet useisiin hankkeisiin: esimerkiksi vuosina 2013–2014 tarkkailtiin järven vedenlaatua Hydro-Pohjanmaa-hankkeessa.

  Kaislan keruuta ja käyttöä

  Maisemakilpailun teema tulee erityisen hyvin esiin Mankilan kyläseuran KAISLAA-esiselvityshankkeessa, jossa kartoitettiin järvikaislan poistomenetelmiä ja käyttökohteita. Kesällä 2017 kansainvälinen työleiri keräsi ja jalosti kaislaa. Mankilassa on pidetty kaislanpunontakursseja ja suunnitteilla on kansainvälinen ympäristötaidepaja.

  Kaislan käyttö poikinut myös Kaislatäti-projektin, joka on Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston rahoittama työskentely- ja työpajahanke alueen lapsille ja nuorille.

  "Lähijärvi on arjen luksusta"

  Mankilan kyläseura on toteuttanut alueelle myös maatalouden monivaikutteisen kosteikon Vähäjärvelle. Kosteikkoja perustetaan järviin ja jokiin laskeviin pienempiin uomiin pysäyttämään yläpuolisen valuma-alueen ravinteita ja kiintoaineksia.

  Vähäjärven kosteikon vaikutukset näkyvät Siikajoen vedenlaadussa. Kosteikon ravinteet ja kiintoainekset tyhjennetään säännöllisin väliajoin ja kierrätetään takaisin ravinteiksi viljelyyn.

  Mankilan vesienhoitoaktiivit ovat innovatiivisesti lähteneet kunnostamaan omia lähivesistöjään ja luomaan uusia vesienhoitotuotteita.

  ”Lähijärvi on sitä arjen luksusta, mitä jokainen suomalainen osaa varmasti arvostaa", toteavat Mankilan vesienhoitoaktiivit. Tällä hetkellä Mankilanjärveä kunnostetaan ruoppaamalla.  

  Kilpailussa mukana myös Tyräjärvi ja Vihanti

  Vuoden maisemateoksi saatiin Pohjois-Pohjanmaalta kolme ehdotusta. Mankilan lisäksi mukana olivat Taivalkosken Tyräjärven kunnostus ja vähempiarvoisen kalan hyödyntäminen sekä Vihannin taajaman maisemanhoito ja virkityskäytön kehittäminen. Ehdotukset palkitaan kunniakirjoin. Lue lisää.

  Lisäksi tiedotuksessa huomioidaan Niittyheinä ja kissankello -kampanjan 13 maisemanhoitokohdetta.

  Koko maan voittajan valitsee marraskuussa Maa- ja kotitalousnaisten Keskus yhdessä valtakunnallisen raadin kanssa.

   

  Lisätietoa

  Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
  maisema-ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa
  040 566 7924
  maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi

  Mankilan Kyläseura
  Johanna Riepula
  050 5712 171
  johannariepula@ymail.com
  www.mankila.com

  Vuoden maisemateko -kilpailu

  Mediakuvat

  Kuvat: Johanna Riepula