Kurkelanjärven kosteikon ja Ala-Kurkelan rantalaitumen kunnostus Pyhännällä on vuoden maisemateko 2016 Pohjois-Pohjanmaalla

24.10.2016

Tavastkengän Kurkelanjärven kosteikon ja Ala-Kurkelan rantalaitumen kunnostus Pyhännällä on valittu vuoden 2016 maisemateoksi Pohjois-Pohjanmaalla. Maa- ja kotitalousnaiset järjestää Vuoden maisemateko -kilpailun nyt toista kertaa. Valtakunnallinen voittaja valitaan alueellisten voittajien joukosta.

Oulun Maa- ja kotitalousnaiset valitsi Pohjois-Pohjanmaan ehdokkaaksi Tavastkengän Maa- ja kotitalousseuran tekemän Kurkelanjärven kosteikon ja Ala-Kurkelan rantalaitumen kunnostuksen Pyhännällä. Seura on tehnyt huomattavan määrän talkootyötä kylän maiseman ja ympäristön hyväksi vuodesta 2013 lähtien.

Tavastkenkä on elävä maaseutukylä ja ympäristöstä halutaan pitää huolta. Kylän keskellä on noin kolmen hehtaarin laajuinen Kurkelanjärvi, joka on ollut vähitellen kasvamassa umpeen. Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura tarttui toimeen ja haki rahoitusta järven kunnostukseen kosteikkoinvestointituella.

Kunnostus tehtiin kesällä 2014 kelluvalla kaivurilla. Tavoitteena oli lisätä järven vesitilavuutta. Kesällä 2013 alkoi myös järven vieressä olevan paikallisesti arvokkaan perinnebiotoopin, Ala-Kurkelan rantalaitumen kunnostus.

Yhdistys on järjestänyt kolme kansainvälistä työleiriä vuosina 2013, 2014 ja 2016. Kolmella leirillä on kunnostettu laidunaluetta. Kohteella oli paljon lehtivesakkoa hoidossa olleen yli 10-vuotisen katkoksen jäljiltä. Työleireillä on kaadettu vesakkoa ja poistettu raivaustähdettä. Työ on jatkunut kyläläisten talkootyönä. Noin kolmen hehtaarin laitumen jatkohoidosta ovat huolehtineet paikallisen karjatilan hiehot.

Kansainvälisen työleirin järjestäminen mahdollistaa paljon työvoimaa vaativat kunnostustoimet ja on myös oivallista kulttuurivaihtoa. Arviointiraatia miellytti myös tavastkenkäläisten sitoutuminen pitkäjänteiseen ympäristönhoitotyöhön. Maisema ja ympäristö vaativat säilyäkseen jatkuvaa hoitoa. Yhdistys onkin hakenut sekä kosteikon että laitumen hoitoon viisivuotisen ympäristösopimuksen.

– Tänä vuonna talkootyönä on raivattu puustoa kosteikolta ja laitumelta, niitetty vesikasvillisuutta ja pidetty huolta laitumen aitauksesta, kertoo Matti Leiviskä, joka on yhdistyksen puheenjohtaja ja kunnostushankkeen innokas puuhamies.

Vuoden maisemateoksi saatiin Pohjois-Pohjanmaalta viisi ehdotusta. Muut ehdokkaat olivat Yli-Patokosken puojin kunnostus Siikajoella, Vanhalan aittojen korjaus Pudasjärven Aittojärvellä, Kallenrannan merenrantaniityn hoito Oulunsalossa ja Kiljontien varren pellon kunnostus Rantsilassa.

Kaikki ehdotukset olivat erinomaisia esimerkkejä positiivisista maisemateoista ja ne kaikki palkitaan kunniakirjoin. Hyvät paikalliset esimerkit innostavat myös muita vaalimaan lähiympäristöään. Lisätietoa ehdotuksista täällä.

Koko Suomen voittaja valitaan joulukuussa 2016. Valtakunnallisen valinnan tekee Maa- ja kotitalousnaisten Keskus yhdessä valtakunnallisen raadin kanssa.

Arvokasta vapaaehtoistyötä

– Maa- ja kotitalousnaiset haluaa nostaa kilpailulla esille maakuntien ahkerat yhdistykset, talkoolaiset ja muut toimijat, jotka usein vapaaehtoisesti kohentavat kyliensä maisemaa, kertoo Oulun Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Maija-Liisa Tausta-Ojala.

– Maisema ei säily sellaisenaan ilman pitkäjänteistä hoitoa, vaan siihen tarvitaan yhteistä tahtoa. Monet alueemme kylät ovat olleet useissa hankkeissa mukana ja hoitaneet maisemaa monin tavoin vuosien mittaan, sanoo maisema-asiantuntija Maarit Satomaa.  

– Paikalliset ihmiset tekevät arvokasta työtä suomalaisen maiseman eteen. Hoidettu maisema lisää alueen vetovoimaisuutta ja parantaa asukkaiden viihtyvyyttä, lisää maisema-asiantuntija Kalle Hellström.

Kilpailussa palkittavat pienet ja suuret maisemateot voivat olla esimerkiksi näkymien aukaisemista, raivaamista, rakennusten kunnostamista, luonnon monimuotoisuuden lisäämistä, rantojen hoitoa tai kylämaiseman parantamista.

Lisätietoa:

Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
maisema-asiantuntija Kalle Hellström
puh. 043 825 5253
kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi

Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura
puheenjohtaja Matti Leiviskä
puh. 040 754 4670
matti.leiviska@tavastkenka.fi

Lisätietoa Vuoden maisemateko -kilpailusta

Mediakuvat:


Tavastkenkä: Laidunalue ennen raivausta heinäkuussa 2013.


Tavastkenkä: Hoidettu rantalaidun kesäkuussa 2016.
Kuvat: Matti Leiviskä


Tavastkenkä: Työleiri
Kuva: Kalle Hellström