Voimajohtoalueiden perinneympäristön hoitoon tarjolla tukea

23.08.2017

Maatalouden murroksessa niityt, kedot ja laitumet ovat häviämässä. Kasvit ja eläimet etsivät uusia kasvupaikkoja muun muassa voimajohtojen alta. Fingrid ja Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalvelut ovat aloittaneet yhteistyöprojektin, joka tarjoaa tukea voimajohtoalueiden perinneympäristön hoitajille.

Tuen tavoitteena on innostaa maanomistajia hoitamaan voimajohtoalueiden maisemaa ja luontoa. Kolmivuotisen kokeilun perusteella arvioidaan tuen vaikuttavuus ja jatko. Voimajohtoalueista voidaan aktiivisella hoidolla kehittää luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkaita kohteita.

Kaikki voimajohtoalueet eivät sovellu tuen piiriin, vaan alueella tulee olla enemmän niitty- ja heinäkasvillisuutta kuin metsänpohjaa. Lisäksi alueella tulee olla ympäristöstä erottuvia maisema- tai luontoarvoja sekä mahdollisuuksia virkistyskäyttöön. Hoidettavan alueen on oltava vähintään 0,3 hehtaaria. Hoitomuotona voi olla esimerkiksi niitto, raivaus ja laidunnus.

Fingridin tarjoama tuki käsittää asiantuntijan laatiman hoitosuunnitelman ja kohteen hoitajalle maksettavan tuen. Aluetta tulee hoitaa suunnitelman mukaisesti. Tuen määrä on 300 euroa hehtaaria kohti ja tukikauden pituus on kolme vuotta. Tukea voivat hakea yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset.

”Yksityisen sektorin osallistuminen maisemanhoidon rahoitukseen on hyvä päänavaus. Toivommekin maanomistajilta yhteydenottoja sopivista hoitokohteista kantaverkon voimajohtojen alla, sanoo Oulun Maa- ja Kotitalousnaisien ja ProAgria Oulun maisema-asiantuntija Kalle Hellström.

Kohteen hoitosuunnitelman voi laatia joko itse tai teettää Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijalla.

Lisätietoa:

Kalle HellströmLue lisää

Erikoisasiantuntija
Tiina Seppänen,
Fingrid Oyj
puh. 0303 95 5164

Perinneympäristöjen hoidon tuesta Fingridin verkkosivuilla

Mediakuva


Kuva: Riikka Söyrinki