Neuvonta

Tavoitteena on että vesien- ja ympäristönhoidon monipuolinen ja laaja-alainen neuvonta jatkuu koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Neuvontatyön kautta vaikutetaan vesientilan parantumiseen ja edistetään vesienhoidon toimenpideohjelman toteutumista.