Torju vieraslajeja talkoilla

Vieraslajeilla tarkoitetaan lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella ja aiheuttavat haittaa luonnolle ja ympäristölle tai ihmiselle ja tuotannolle. Ne voivat olla mm. kasveja, nisäkkäitä, lintuja, etanoita, sisätilojen tai maatalouden tuholaisia tai sieniä.

Esimerkkejä torjuttavista lajeista:

Jättipalsami          Lupiini                             Jättiputki              Pienpedot kuten minkki

Vieraskasvilajien tai riistalle haitallisten
pienpetojen torjuntaa talkoilla

  • Sovi yhteistyöstä eri yhdistysten kanssa.
  • Huolehdi talkoovakuutus.
  • Sovi talkoiden vetäjä ja kahvitus.
  • Etsi mahdollinen sponsori.
  • Sovi alueen hoidosta ja kunnossapidosta jatkossa. Usein vieraskasvilajit tulee poistaa useita kertoja kesässä ja myös useana vuonna peräkkäin toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi.
  • Viesti aktiivisesti ja edesauta osaltasi vieraslajiongelman esillä pitoa. Valista ympäristöäsi vieraslajien vaaroista.

Tunnista vieraslajit ja ryhdy heti toimeen

Jättipalsami on haitallinen, koska se hävittää alleen muut kasvit ja leviää tehokkaasti siementämällä kosteikoissa ja rantametsissä joki- ja puronvarsia myöten. Jättipalsamia voi kitkeä vaikka paljain käsin. Tärkeintä on kuitenkin, että estää sen kukkiminen ja siementen kehittyminen.

Jättipalsamin siemenet eivät säily itämiskykyisinä yleensä paria vuotta pidempää, joten hyvin pienialaisen kasvuston hävittäminen saattaa onnistua jopa kerralla

Lupiinin kukintaa ihastelee moni tienvarsilla, vaikka se on erittäin haitallinen vieraskasvi. Se leviää tehokkaasti siemenistä, joita yksi kasvi voi tuottaa jopa tuhansia kappaleita, ja syrjäyttää muut niittykasvit tehokkaasti.

Kukintovarret katkaistaan ennen siementen kypsymistä. Näin estetään lupiinin leviäminen ja vähennetään maaperässä säilyvien siementen määrää. Uudet ja pienet kasvustot kaivetaan juurineen maasta. Tämä on työläs, mutta tehokas menetelmä.

Juuret kuivatetaan ennen puutarhajätteisiin laittamista. Laajoissa kasvustoissa on tärkeää säännöllinen niittäminen: 3-4 kertaa kasvukaudessa tehty niitto heikentää kasvustoa ja hidastaa leviämistä. Niitto pitää tehdä ennen siementen muodostumista.

Niittojäte kerätään pois, jotta maaperä ei rehevöidy liikaa. Kaksi kertaa kesässä tehty niitto riittää estämään lupiinin leviämisen, koska siemeniä ei ehdi muodostua.

Jättiputki on vieraslaji, joka kannattaa hävittää välittömästi. Se lisääntyy tehokkaasti juurista ja siemenistä. Pienialaisen kasvuston hävittäminen onnistuu säännöllisellä kitkemisellä. Estä myös kasvin siementäminen ja leikkaa kukinnot pois. Sulje kasvijätteet huolellisesti säkkeihin ja polta ne.

Kitketty alue peitetään tiiviillä pressulla useaksi vuodeksi. Suojaa itsesi, kun käsittelet jättiputkikasvustoa. Kasvi sisältää voimakasta kasvinestettä, joka aiheuttaa iholla palovamman kaltaisia hitaasti paranevia rakkuloita.

Pienpetojen torjuntaa metsästysseurojen kanssa

Monet metsästysseurat tekevät arvokasta linnustonsuojelutyötä torjumalla tulokaspetoja kuten supikoiria ja minkkejä. Pienpedot hävittävät lintujen pesiä ja poikueita. Pienpetojen vähentämiseksi tarvitaan yhteistoimintaa ja usean tahon panosta.

Onnistuneen pienpetokantojen vähentämisen tae on pyynnin jatkuvuus. Ellei pienpetokantoja kuriteta säännöllisesti, aiempien vuosien pyyntiponnistelujen saavutukset menetetään. Torjuntaa tehdään esimerkiksi loukuilla.

Tiedote - Vieraslajikampanja 2018 (pdf)

Pidetty 7.9.2018:

Valtakunnallinen vieraslajipäivä Torniossa - Lapin maa- ja kotitalousnaiset


Ilmoittaudu vuoden 2018 yhteiseen kampanjaan Pohjois-Pohjanmaalla

Taimi MahosenahoLue lisää

Kokoamme yhteenvedon tapahtumista, toimitamme tietopaketin ja pidämme muutaman neuvontatapahtuman kylällä tai yhdistyksessä, jota asia kiinnostaa.

Vieraslajit aiheena myös Maisema mielessä -blogissa.

Lue lisää