• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Koulutukset ja tapahtumat » Vieraskasvitalkoiden suunnittelu- ja verkostoitumisilta
 • Vieraskasvitalkoiden suunnittelu- ja verkostoitumisilta

  Oulu, 14.05.2019

  Klo 17-20, De Gamlas Hem, Kirkkokatu 54, 90120 Oulu

  Tervetuloa kevään 2019 talkoolaisten ja talkoiden vetämisestä kiinnostuneiden vapaamuotoiseen kesän toiminnan suunnittelu- ja verkostoitumisiltaan!

  Tilaisuudessa kohtaat muita luontotalkoista kiinnostuneita ja pienen purtavan ja kahvitarjoilun lomassa voimme suunnitella tarkemmin yhdessä kesän toimintaa.

  Ilmoittautuminen tilaisuuteen täällä 7.5.2019 mennessä!

  Paikalla järjestäjäpuolelta Taimi Mahosenaho Maa- ja kotitalousnaisten Vieraskasvit hallintaan -hankkeesta sekä Tiina Parkkima Terve askel luontoon -hankkeesta. Lisätiedot ja kyselyt tiina.parkkima@allergia.fi 

  Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Vieraskasvit hallintaan-hankkeen kanssa.

  Ilmastonmuutos tuo lisätarvetta myös haitallisten vieraskasvilajien hallintaan – osallistu maisematekokilpailuun 2019

  ProAgria Oulu ja Oulun maa- ja kotitalousnaiset vievät yhtenä aiheenaan eteenpäin myös vieraskasvilajien hallintaa. Vieraskasvien torjunta on vuoden 2019 aiheena myös valtakunnallisessa maa- ja kotitalousnaisten maisematekokampanjassa ja siihen liittyvässä kilpailussa: Suuret suomalaiset vieraslajitalkoot.

  Ilmastonmuutos tuo lisätarvetta haitallisten vieraslajien hallintaan luonnonmonimuotoisuuden hoidossa sekä taloudellisten haittojen ehkäisemiseksi. Siihen liittyen toteutamme myös EAKR rahoitteista hanketta Vieraskasvit hallintaan - Haitallisten vieraslajien hallintaan ja torjuntaan liittyvien prosessien ja innovaatioiden kehittäminen. Vieraskasvit ovat aiheena myös Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden yhteistyöryhmän tiedonvälityksessä, jossa Oulun maa- ja kotitalousnaiset toimivat vuoden 2019 koollekutsujina.

  Vieraskasvit ovat lajeja, jotka ovat siirtyneet luontaisilta esiintymisalueiltaan ihmisen mukana uusille alueille. Osa näistä lajeista menestyy hyvin ja ne leviävät tehokkaasti edelleen tukahduttaen muuta kasvillisuutta. Nopeasti leviävät haitalliset vieraskasvit, esimerkiksi jättipalsami ja lupiini hävittävät alleen luonnolle tärkeää ja herkkää niittyjen lajistoa.

  Monet haitalliset vieraskasvit ovat levinneet luontoon puutarhajätteen mukana tai villiytyneistä puutarhoista tai asumattomilta tonteilta tai maanrakennuksen läjitysmaiden kautta. Tonttien reunamilla olevia luonnonalueita kannattaakin tutkia asukkaiden kanssa yhteisvoimin ja kitkeä löytyneet haitallisten vieraskasvien alut jo heti pienenä.

  Lisätiedot:

  Terve askel luontoon -hanke:

  Tiina Parkkima, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
  p. 040 145 8288, tiina.parkkima@allergia.fi
  www.luontoaskel.fi  

  Vieraskasvit hallintaan -hanke:
  Taimi Mahosenaho, ProAgria Oulu / Oulun maa- ja kotitalousnaiset
  p. 040 551 7807 taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi  
  www.proagriaoulu.fi/fi/vieraskasvit-hallintaan/  

  Tietosuoja:

  • Minulle saa lähettää lisätietoa aiheeseen liittyvissä asioissa.
  • Kyselyssä antamiani tietoja saa käyttää hankkeissa tarvittavissa osallistujaluetteloissa.

  ProAgrian osalta henkilötietojen käsittely on kuvattu tietosuojaselosteessa: www.proagria.fi/tietosuojaseloste
  Allergia-, iho- ja astmaliitto: tietosuojaseloste

   

  Vieraskasvit hallintaan -hanke:

  Vieraskasvit hallintaan
  Lue lisää.