Photo&Cinema/Neotar Oy

Vieraskasvit hallintaan -sivustolle kootut yritykset tarjoavat vieraskasvien kartoitukseen ja hallintaan liittyviä palveluita. Yritykset tarjoavat myös monia muita toimintaansa liittyviä palveluita, jotka selviävät tarkemmin heidän omilta nettisivuiltaan.

Palvelut:

Vieraskasveihin liittyvät palvelut:

  • ilmakuvaukset eri korkeuksilta – ilmakuvauksien avulla voidaan havainnoida ja paikantaa myös erilaista kasvillisuutta
  • vieraskasvien havainnointi dronepalveluna tai sen yhteydessä yhdistettynä karttapalveluihin

Muut maaseutuun liittyvät palvelut:

  • pellon kasvukunnon, kasvutilanteen sekä kosteustilan ja ojitustarpeen määrittämiseen liittyvät ilmakuvat
  • luonnon- tai maisemanhoitoon liittyvät suunnittelukuvaukset esim. perinnemaisemat, kosteikot tai muut luontokohteet
  • kylämaiseman suunnitteluun liittyvät ilmakuvaukset
  • mainos- ja esittelykuvaukset ilmakuvina
  • varaosien tai pientarvikkeiden toimitus maastoon dronekuljetuksena
  • lisäksi brändäys, tarinankerronta, markkinointiviestintä, web- ja graafinen suunnittelu, videotuotannot

Photo&Cinema/Neotar Oy:n kaikki palvelut:

Yhteystiedot:
Photo&Cinema/Neotar Oy
Kalle Hautamäki
040 7044 563
kalle@khpc.fi
Kasarmintie 15, 90130 Oulu
Toimialue: Koko Suomi