Maailmasta Oy

Vieraskasvit hallintaan -sivustolle kootut yritykset tarjoavat vieraskasvien kartoitukseen ja hallintaan liittyviä palveluita. Yritykset tarjoavat myös monia muita toimintaansa liittyviä palveluita, jotka selviävät tarkemmin heidän omilta nettisivuiltaan.

Palvelut:

Vieraskasveihin liittyvät palvelut:

 • ilmakuvaukset eri korkeuksilta – ilmakuvauksien avulla voidaan havainnoida ja paikantaa myös erilaista kasvillisuutta
 • vieraskasvien havainnointi dronepalveluna tai sen yhteydessä yhdistettynä karttapalveluihin
 • vieraskasvien tai muun kasvillisuuden havainnointi maastotyönä
 • hukkakauran sekä puhdaskauraviljelyyn liittyvän viljalajien havainnoinnin kehittäminen yhteistyössä tilaajan ja kumppaneiden kanssa

Muut maaseutuun liittyvät palvelut:

 • pellon kasvukunnon, kasvutilanteen sekä kosteustilan ja ojitustarpeen määrittämiseen liittyvät ilmakuvat
 • lähipalvelut maatiloille, esim. karjan valvontaan tai rehuvarastojen seurantaan, viljelysuunnitteluun, ajolinjasuunnitteluun, kasvutilanteeseen, satoihin, puintiajankohtiin, rehun korjuuseen tms. liittyvät ”kevyet” tarpeet
 • viherbiomassojen kartoitus esimerkiksi biokaasun tuotantoon
 • harvennettavien/pusikoituneiden/umpeutuneiden alueiden kartoitus bioenergiaksi tai ympäristönhoidon vuoksi
 • luonnon- tai maisemanhoitoon liittyvät suunnittelukuvaukset esim. perinnemaisemat, kosteikot tai muut luontokohteet
 • kylämaiseman suunnitteluun liittyvät ilmakuvaukset
 • mainos- ja esittelykuvaukset ilmakuvina
 • varaosien tai pientarvikkeiden toimitus maastoon dronekuljetuksena
 • ympäristön reaaliaikainen/langaton monitorointi (IoT)

Maailmasta Oy:n kaikki palvelut:

Yhteystiedot:
Maailmasta Oy
Jukka Tienhaara
jukka.tienhaara@maailmasta.fi
(+358) 044 734 2567
Toimialue: Koko Suomi