Hemka Oy - Oulun alue

Vieraskasvit hallintaan -sivustolle kootut yritykset tarjoavat vieraskasvien kartoitukseen ja hallintaan liittyviä palveluita. Yritykset tarjoavat myös monia muita toimintaansa liittyviä palveluita, jotka selviävät tarkemmin heidän omilta nettisivuiltaan.

Hemka Oy on kuituhamppua jalostava yritys, jonka tarjontaan kuuluu yhtenä osana myös vieraskasvitorjunnan ekologiset katemateriaalit.
Yrityksestä voi tiedustella torjuttavien rikka- ja vieraskasvien kasvun estämiseen käytettäviä luonnollisia katemateriaaleja.

Esimerkkinä vieraskasvitorjunnan tuotteesta on kuituhampun kuidun ja päistäreen seos, jota voidaan levittää torjuttavan vieraskasvikasvuston päälle esimerkiksi 30 cm kerros, kastella ja tiivistää se 10 cm tiivistetyksi kuitukerrokseksi. Haluttaessa asiakas voi sekoittaa joukkoon kalkkia ja vettä, jolloin muodostuu kovempi katekerros.

Kuituhampusta voidaan valmistaa myös mattomaisia sekä levymäisiä valmisteita, jotka levitetään levyinä torjuttavan kasvuston päälle. Tästä on kokeiluja tulossa myös Vieraskasvit hallintaan hankkeessa kesällä 2021.

Kasvukaudella 2021 joukko Pohjois-Pohjanmaan viljelijöitä on ottanut kasvivalikoimaansa kuituhampun. Osa liittyy pellon kasvukunnon parantamiseen ja ilmastovaikutuksiin viljelykierron avulla. Osa alueemme viljelijöiden tuottamasta kuituhampusta on sovittu jalostettavaksi Hemka Oy:n kautta. Hemka Oy toimitti kuituhamppua vieraskasvien katekokeiluihin Oulun kaupungille kesällä 2021.

Tiedote 13.10.2021, esimerkki  Oulusta: Kuituhamppu- ja ekovillakokeilut katemateriaaleina vieraskasvien torjunnassa

Esimerkki Kouvolasta: Kuituhamppulevyn käyttö vieraskasvitorjunnassa, YLE uutinen

Kouvolan kaupungilla kuituhamppukatetta vieraskasville on kokeiltu jo vuonna 2018. Vieraskasvit hallintaan hanke tiedusteli asiaa 2021, puhelun mukaan kuituhamppukate on estänyt hyvin vieraskasvin kasvua ja on kestänyt 3 vuotta. Kouvolassa on kokeiltu sekä silppua että levyä-  Levyä käytettäessä saumakohdat kannattaa erityisesti huomioida tiiviiksi.

Hemka Oy

Hemka Oy valmistaa kotimaisesta kuituhampusta korkean jalostusarvon biotuotteita ja niiden raaka-aineita teollisuudelle. Kotimaista hamppua voidaan käyttää mm. muovia korvaavana raaka-aineena, puutarhakatteena, kuivikkeena, kasvulastuna perinteisten raaka-aineiden tavoin sekä bioenergiana.

Hemkan konsepti perustuu uudenlaiseen osallistavan yrittäjyyden synnyttämään yhteistyöhön, jossa synergioiden ja yli toimialojen ulottuvan yhteistyön avulla voidaan synnyttää elinvoimaa maatalouden alkutuotantoon ja eri teollisuuden alojen välille tuomalla lisäarvoa paikalliseen maankäyttöön-, elinkeinon harjoittamiseen- sekä luonnon hyvinvointiin ja sen monimuotoisuuden säilymistä tukevia ratkaisuja.

Hemka Oy konseptin mukainen laitos on suunnitteilla Ouluun.

Yhteystiedot:
ville.saarelainen@hemka.fi
+358 40 5547900

Viljelyasiat:
viljelyasiat@hemka.fi

Tuotanto ja viljely:
Juhana Kauppi
+358 40 412 7857
juhana.kauppi@hemka.fi

www.hemka.fi
Hemka Oy Facebookissa