• proagriaoulu.fi » Vieraskasvit hallintaan
 • Vieraskasvit hallintaan

  Haitallisten vieraslajien hallintaan ja torjuntaan liittyvien prosessien ja innovaatioiden kehittäminen.

  Kuuntele tästä hankkeen videoesittely.

  Tiedote hankkeen päättyessä 21.12.2021

  Otteita ja kuvia Vieraskasvit hallintaan hankkeentoiminnasta ja tiedottamisen aiheista vuosilta 2018-2020

  Otteita ja kuvia Vieraskasvit hallintaan hankkeentoiminnasta ja tiedottamisen aiheista vuodelta 2021

  Vieraskasvit hallintaan -hankkeen tavoitteena on edistää kustannustehokkaita, innovatiivisia ja kilpailukykyisiä menetelmiä haitallisten vieraskasvilajien hallintaan liittyvissä prosesseissa hankealueella.

  Kehittämistä tarvitaan varhaiseen havainnointiin, torjuntatyön menetelmiin, viher- ja maamassojen käsittelyyn sekä asukkaiden ja kuntien viheralueiden biomassojen käsittelyn ohjeistukseen.

  Julkinen sektori teettää vieraslajitorjuntaa pääosin ostopalveluina joko ulkopuolisilta urakoitsijoilta tai omalta tuottajaorganisaatiolta. Myös maa- ja viherbiomassojen käsittely ja siihen liittyvä kiertotalous on yritystoimintaa.

  Hankkeessa tuotettua tietoa hyödynnetään alueen yritystoiminnan kehittämisessä. Riittävän varhaisessa vaiheessa havaittu torjunnan kohde on kustannustehokkainta, joten varsinkin siihen liittyville uusille palveluille on tarvetta. Haitallisten vieraslajien hallinta perustuu lainsäädäntöön. Hankkeessa painotetaan tiedottamista osana vieraskasvilajien hallinnan palveluita, ettei vieraslajeja levitettäisi vahingossa ja saataisiin torjuntatyöhön mukaan mahdollisimman monia eri tahoja.

  Tavoitteena on, että hankkeen tuloksena

  • Innovatiivisen uuden teknologian havainnointipalvelujen käyttöönotto on edistynyt.
  • Vieraslajipuhtaan kasvualustan tai maanparannusaineksen ohjeistusta on valmistunut.
  • Uuden maaseutuyrityspalvelun kuvaus on valmistunut > maaseutuyrittäjät toteuttavat vieraslajit huomioivaa hoitourakointia.
  • Suunnittelupalveluihin, taimitarhatuotantoon ja kiertotalouteen on saatu lisätietoa vieraslajivaatimuksista.
  • Tiedotuspalvelupaketti kampanjointiin ja ennaltaehkäisyyn on valmistunut.

  Hankkeen toimenpiteitä

  • Vieraskasvilajien varhaisten havainnointimenetelmien ja uusien innovaatioiden testausta ja yritystoimintaan liittyvää  tiedonvälitystä. Esimerkkeinä kehitteillä olevat konenäkösovellukset ja dronekopterin käyttöön perustuvat menetelmät. Yhteistyössä SYKE ja OAMK.
  • Kiertotalous- ja maanrakennusyrittäjyyteen liittyvien viherbiomassojen ja maa-ainesten käsittelymenetelmien ohjeistuksen laatiminen vieraslajien leviämisen ehkäisemiseksi.
  • Viheralueiden alempien hoitoluokkien palvelukuvauksen laatiminen vieraslajien torjunnan uusien menetelmien ja kustannustehokkuuden kannalta. Esimerkkinä ei-toivottujen kasvilajien torjuntamenetelmät ja perinnebiotooppien hoidossa käytetyt menetelmät maaseutuyrittäjille sopivina palvelumuotoina.
  • Avoimen tiedon tuottaminen vieraslajeista viher- ja maanrakennukseen sekä kiertotalouteen liittyvien yritysten, suunnittelijoiden, konsulttien ja taimitarhatuottajien tarpeisiin.
  • Vieraslajipalveluihin liittyvien tiedonvälityskeinojen testaus, mitkä vaikuttavat parhaiten kansalaisten toimintaan siten, että vieraslajit saadaan pidettyä kurissa.


  Hankefaktat

  Aikataulu
  Vuodet 2018–2021

  Kohdealue
  Kehittämistyö painottuu Oulun kaupungin alueelle, sisältäen myös maaseutumaiset alueet.
  Tiedotusosiossa ovat mukana Kiertokaari Oy:n alue: Oulu, Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Pudasjärvi, Raahe ja Siikajoki (Simo) sekä Lakeuden EKO:n alue: Tyrnävä, Utajärvi, Liminka ja Muhos.

  Hallinnoija
  ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

  Rahoittaja
  Euroopan aluekehitysrahasto – Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ja Oulun kaupunki

  Lue lisää

  Vieraslajitalkoot 2018 – Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

  Vieraslajiopas

  Lisätietoa vieraslajeista

  Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden yhteistyöryhmän 2018–2019 aiheena ovat vieraslajit.