Finnadvance

Vieraskasvit hallintaan -sivustolle kootut yritykset tarjoavat vieraskasvien kartoitukseen ja hallintaan liittyviä palveluita. Yritykset tarjoavat myös monia muita toimintaansa liittyviä palveluita, jotka selviävät tarkemmin heidän omilta nettisivuiltaan.

Palvelut:

Vieraskasveihin liittyvät palvelut:

  • Ilmakuvaukset eri korkeuksilta – ilmakuvauksien avulla voidaan havainnoida ja paikantaa myös erilaista kasvillisuutta

Muut maaseutuun liittyvät palvelut:

  • Luonnon- tai maisemanhoitoon liittyvät suunnittelukuvaukset esim. perinnemaisemat, kosteikot tai muut luontokohteet
  • Kylämaiseman suunnitteluun liittyvät ilmakuvaukset

Finnadvancen kaikki palvelut: