• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Koulutukset ja tapahtumat » Vieraskasveista yrittäjyyttä -ryhmä
 • Vieraskasveista yrittäjyyttä, seitsemän eri tapaamiskertaa

  20.01.2021-02.06.2021

  klo 17-18 etäyhteydellä

  Vieraskasvipalveluiden yrittäjäryhmät aloittivat tammikuussa

  Ensimmäisillä kerroilla käsiteltiin toimintaa yleisellä tasolla. Lopuksi voidaan koostaa pienryhmiä alueellisesti ja yrittäjien tarpeiden mukaan. Pienemmissä ryhmissä voidaan paneutua mm. julkisiin hankintakilpailuihin osallistumiseen, lupa-asioihin, rahoitukseen, oman toiminnan suunnitteluun ja yritysten yhteistyötoiminnan suunnitteluun. Suunnittelun tueksi tutustutaan yritysesimerkkeihin ja toimintaan.

  Tervetuloa mukaan vieraskasvipalvelujen, viherpalveluyrittäjien ja taimistojen lisäksi erityisesti keruutuoteyrittäjät sekä vesien- tai perinnemaisemien hoitopalveluita tarjoavat yrittäjät ja henkilöt. Tule mukaan kuulemaan, millaisia mahdollisuuksia vieraskasvien torjunta voi tarjota!

  Seitsemäs kokoontuminen 2.6.2021 klo 17 - 18

  Aiheena on droonit ja konenäkö vieraskasvien ja maatalousympäristön havainnoinnissa. Etätilaisuus painottuu Oulun alueelle, mutta tiedonvaihtoa tehdään valtakunnallisesti. Tervetuloa mukaan aiheesta kiinnostuneet Oulun seudun droonitoimijat ja konenäköosaajat!

  Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla 26.5.2021 mennessä: taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi

  Tutustu pidettyjen tapaamisten materiaaleihin täällä.

  Kuudes kokoontuminen 31.3.2021 klo 17 - 19

  Mitä yrittäjän täytyy huomioida vieraskasvitorjunnan työkohteissa. Kokemustietoa onnistumista ja haasteista.

  • Kuvia ja esimerkkejä vieraskasvitorjunnan työkohteiden käytännön kokemuksista ja torjunnan tuloksista. Haitallisten vieraskasvien leviämisen väyliä.
  • Miten yrittäjän tietämys voi edistää asiaa palveluiden markkinoinnissa - tilaajien ja -palveluntuottajan roolit, Miia Korhonen, Luontoturva Ky
  • Käsitellään Pohjois-Pohjanmaan yleisimmät haitalliset vieraskasvit, niiden tunnistaminen ja torjunta, Miia Korhonen, Luontoturva Ky ja Taimi Mahosenaho, Vieraskasvit hallintaan
  • Avaimet yrittäjyyteen ja Tästä Selvitään -hankkeiden palvelut, Minna Paakkola, ProAgria Oulu

  Tilaisuuden kesto n. 2 tuntia. Osallistumislinkki lähetetään myöhemmin.

  Pidetty: Viides kokoontuminen 17.3.2021 klo 17 - 19

  Ohjelma:

  • Esittelyssä pienyritys, Luontoturva Ky, jonka päätoimintana on vieraskasvien hallintaan liittyvät palvelut esimerkiksi julkiselle sektorille: Yrityspalveluna neuvontaa ja tiedotusta eri tavoin, koulutusta, talkoiden ohjausta ja käytännön torjuntatyötä käsityövälineillä toteutettuna sekä yhteistyössä koneyrittäjien kanssa. Kuvia ja ajatuksia siitä miten yritystoiminta sai alkunsa ja minkä tyyppisiä töitä aiheen parissa on ollut, ketkä ovat olleet ja ovat jatkossa mahdollisia asiakkaita ja mitkä ovat olleet Luontoturva Ky:n asiakkaiden toiveet ja tarpeet, miltä alan tulevaisuuden näkymät vaikuttavat.
  • Lahden mallin esittely haitallisten vieraskasvien saralla: Lahden kaupungilla on vieraslajitoiminnan tavoiteohjelma ja Lahden kaupunki on palkittu vieraskasvien hallinnasta.

  Pidetty: Neljäs kokoontuminen 3.3.2021 klo 17 - 19

  Ohjelma

  • Hankintakilpailuun osallistuminen ja alihankintaketjujen muodostamisesta sekä yritysyhteistyöhön liittyvät kysymykset, Juha Väyrynen, hankinta-asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
  • Vieraskasvien hallinnan ja ympäristönhoidon rahoitusmahdollisuuksia, Taimi Mahosenaho, ympäristöasiantuntija, ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
  • Avaimet yrittäjyyteen -hankkeen tarjoama tuki yrittäjille, Minna Paakkola, projektipäällikkö, ProAgria Oulu

  Vapaamuotoista keskustelua yhteistyömahdollisuuksista ja esteistä sekä ideointia yhteistarjouksen menettelyn vaihtoehdoista.

  Pidetty: Kolmas kokoontuminen, vieraskasvijätteen ja vieraskasvipitoisen maan käsittely 17.2.2021 klo 17 - 19

  • Vieraskasvien torjunnan lainsäädäntö – keskustelua ja kokemuksia aiheesta, Taimi Mahosenaho, ProAgria Oulu, Maa- ja kotitalousnaiset
  • Pienryhmätapaamisten koontia, projektipäällikkö Minna Paakkola, ProAgria Oulu

  Pidetty: Toinen kokoontuminen 3.2.2021 klo 17 - 19

  Katso toisen tapaamisen materiaalit ja puheenvuorojen tallenteet täältä.

  • Kilpailutukset ja julkiset hankinnat, yrittäjä Juha Väyrynen
  • Vieraskasvien hallinta ja torjunta tiealueilla, urakointiin liittyviä kysymyksiä ja toiminnansuunnittelu valtakunnan tasolla, asiantuntija Marketta Hyvärinen, Väylävirasto
  • Uusimmat kuulumiset vieraskasvijätteen ja vieraskasvipitoisten maa-ainesten käsittelystä, maisema- ja ympäristöasiantuntija Taimi Mahosenaho 
  • Yritysesimerkki: Rautalan tilan maisemanhoito- ja maanrakennuspalvelut, Toni Kippola
  • Yrittäjien esittäytyminen jatkuu
  • Ketä toimijoita alalla on, pienryhmien kerääminen

  Pidetty: Ensimmäinen kokoontuminen 20.1.2021 klo 17 - 19

  Katso ensimmäisen tapaamisen materiaalit täältä.

  Ohjelma

  • Mitä vieraskasvihallinnan yrittäjyys on ja mitä asioita huomioitava (lainsäädäntöä, tekniikkaa, menetelmiä jne.), maisema- ja ympäristöasiantuntija Taimi Mahosenaho
  • Toiminnan esittely ja tietoa koottavasta ryhmästä ja tarjottavasta tuesta, yritysasiantuntija Tuula Kokko ja projektipäällikkö Minna Paakkola
  • Yrittäjien oman toiminnan esittelyt
   • kukin yrittäjä voi kertoa omasta toiminnastaan ja mitä palvelua voisi ehkä tarjota vieraskasvityössä
  • Yhteenveto ja loppukeskustelu

  Tapahtumien järjestäjinä ovat Vieraskasvit hallintaan, Avaimet yrittäjyyteen sekä Tästä selvitään -hankkeet.

  Avaimet yrittäjyyteen, Tästä selvitään ja Vieraskasvit hallintaan -hankkeet, järjestäjät ja rahoittajat

   

  Lisätietoja ja ilmoittautumiset

  Taimi MahosenahoLue lisää

  taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi

  puh. 040 551 7807

  Minna PaakkolaLue lisää

  minna.paakkola@proagria.fi

  puh. 043 827 2996

  Kysymykset Teams-etäyhteyteen liittyen/ ongelmatilanteissa:

  mervi.tiermas@maajakotitalousnaiset.fi p. 044 431 4606