• proagriaoulu.fi » Voimaa vesistöistä » Vesistötalkkari
 • Vesistötalkkari

  Vesistötalkkarin toimintaa testataan hankkeen aikana Oulun kaupungin vesialueilla, jotka ovat osakaskuntien tai kaupungin omistuksessa.

  Ensimmäiseen vesistötalkkarin järjestämään talkootapahtumaan Hupisaarilla osallistui lähes 30 innokasta vesienhoidosta kiinnostunutta talkoolaista. Talkoot järjestettiin yhteistyössä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

  Vesistötalkkarin toimenkuvaan voi kuulua muun muassa

  • koekalastukset virta- ja järvivesillä
  • tehokalastussaaliiden monipuolinen hyödyntäminen
  • pienpetojen pyynti
  • hupisaarten vesien- ja ympäristönhoitoon liittyvä tiedottaminen ja talkoot
  • vesien- ja ympäristönhoidon talkoot
  • maatilojen vesienhoitotoimien määrittäminen esimerkkikohteilla
  • kalastuksen valvonta
  • vesientilan seurantaa (silmämääräisesti, kenttämittauksin, tarvittaessa näytteenottoa).