Vesistöpalvelut

Vesienhoidon monipuoliset palvelut

Vesienhoito on olennainen osa ProAgria Oulun, Oulun Maa- ja kotitalousnaisten ja Oulun Kalatalouskeskuksen asiantuntijapalveluita. Vesien- ja ympäristönhoitoa edistävät myös monet hankkeemme.

Vesienhoidon palvelut tarjoavat laajan kattauksen opastusta, suunnittelua ja koulutusta vesienhoitoon liittyen. Asiantuntijamme tekevät kartoituksia, luovat suunnitelmia ja ohjeistuksia sekä vetävät talkoita eri teemoihin liittyen. Lisäksi autamme asiakasta verkostoitumisessa muiden tarvittavien toimijoiden kanssa. Hankkeissa toimimme vetäjänä tai osatoteuttajana ja olemme tarvittaessa mukana myös käytännön kunnostustöissä.

Lue lisää vesienhoidon palveluista

VENE - verkostoneuvonta -hanke nostaa vesiympäristöjen arvostusta ja hyödyntää vesistöjen hyvinvointia edistäviä vaikutuksia.

Hankkeen tavoitteena on koordinoida maakunnallisen, vesienhoidon konkreettisia toimenpiteitä edistävän VYYHTI-verkoston toimintaa ja kehittää verkostotoiminnan tuloksellisuutta. Lisäksi tavoitteena on neuvoa ja ohjata eri toimijoita vesien- ja ympäristönhoitoon liittyvissä hankkeissa, niiden suunnittelussa ja rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa. Hankkeella myös lisätään Vesistökunnostajan karttapalvelun käyttäjien määrää sekä paikallisten toimijoiden osaamista.

Lue lisää: proagriaoulu.fi/vene

VYYHTI-verkosto

VYYHTI-verkosto on laaja-alainen vesien- ja merenhoidon toimijoiden verkosto Pohjois- Pohjanmaalla. Verkoston toiminta on avointa kaikille vesienhoidon edistämisestä kiinnostuneille toimijoille. Verkoston toiminnalla lisätään sektorirajat ylittävää yhteistyötä sekä mahdollistetaan erilaisten rahoituskanavien tehokas hyödyntäminen eri tasoilla toteutettaviin hankkeisiin. Verkoston toiminnan tavoitteena on lisätä konkreettisten vesienhoitotoimenpiteiden määrää, tukea paikallisten kunnostustoimijoiden toimintaa sekä välittää tutkimustietoa verkoston toimijoille.

Lue lisää: proagriaoulu.fi/vyyhtiverkosto

Vesistökunnostajan karttapalvelu

Karttapalvelusta löytyvät keskeiset vesistökunnostustoimien suunnitteluun liittyvät aineistot ja
sinne jokainen alan toimija pystyy helposti tallentamaan omat kunnostustoimenpiteensä. Karttapalvelusta on saatavissa myös monipuolisesti yhteenvetotietoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi rahoitusten haussa ja erilaisissa raportoinneissa. Karttapalveluun tallennettujen toimenpiteiden kautta saa myös selville kunnostusten toteuttajatahot, joihin voi halutessaan ottaa yhteyttä ja kysyä lisätietoja.

Lue lisää: ymparisto.fi/vesistokunnostajankarttapalvelu

Lue lisää vesienhoidon palveluista

Lue lisää maisemapalveluistamme valtakunnallisilta Maa- ja kotitalousnaisten kotisivuilta!