• proagriaoulu.fi » Verkostoilla tehoa vesienhoitoon » Vesistökunnostajan karttapalvelu
 • Vesistökunnostajan karttapalvelu

  Vesistökunnostajan karttapalvelu tarjoaa kaikille alan toimijoille yhteisen valtakunnallisen paikan, johon tietoa voidaan tallentaa sekä muodostaa kokonaiskuvaa vesistökunnostustoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta.

  Karttapalveluun on koottu keskeiset vesistökunnostustoimien suunnitteluun liittyvät aineistot, ja palveluun pystyy jokainen alan toimija helposti tallentamaan omat kunnostustoimenpiteensä. Karttapalvelusta on saatavissa myös monipuolisesti yhteenvetotietoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi rahoitusten haussa ja erilaisissa raportoinneissa.

  Karttapalveluun tallennettujen toimenpiteiden kautta saa myös selville kunnostusten toteuttajatahot, joihin voi halutessaan ottaa yhteyttä ja kysyä lisätietoja. Valtakunnallisen karttapalvelun kautta löytyy jatkossa yhteistyötahoja ja kumppaneita kattavasti eri puolilta maata.

  Vesistökunnostajan karttapalvelu on kehitetty osana ympäristöministeriön rahoittamaa Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanketta. Hankkeen päätoteuttaja on ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja Oulun Kalatalouskeskus yhteistyökumppaneinaan Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Suomen ympäristökeskuksen Tietokeskus ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

  Karttapalvelua on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston kanssa. Karttapalvelun tekninen toteuttaja on Suomen ympäristökeskuksen Tietokeskus.

  Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.