• proagriaoulu.fi » VYYHTI II » Vesistökunnostajan karttapalvelu
 • Vesistökunnostajan karttapalvelu

  Suomen Ympäristökeskus (SYKE) kehittää VYYHTI II -hankkeessa vesistökunnostajien verkoston ja paikallisten toimijoiden käyttöön uusia kunnostushankkeiden suunnittelua helpottavia selainpohjaisia työkaluja.

  1. Vesistökunnostajan karttapalvelu 

  VYYHTI - vesistökunnostajan karttapalveluun on koottu kunnostushankkeen suunnitteluvaiheessa tarvittavia tietoja. Karttapalvelun kautta löytyvät muun muassa vesistöjen ekologisen tilan luokittelu, happamien sulfaattimaiden riskialueet, luonnonsuojelualueet, pohjavesialueet ja museoviraston kohteet. Aineisto kattaa koko Suomen.

  Karttapalvelun toimivuudesta halutaan jatkuvaa palautetta, joten käy testaamassa ja kerro kokemuksesi!

  2. VALUE – Valuma-alueenrajaustyökalu (testialueena Siikajoen ja Temmesjoen vesistöalueet)

  Valuma-alueen rajaustyökalussa on korkeusmallin virtausreittejä tarkennettu muun muassa kovertamalla rantaviiva-aineistoa ja puhkomalla tienpenkereitä tienrumpudatalla sekä virtavesien ja tiestön leikkauskohdilla.

  Valuma-alueelta vesistöihin aiheutuvaa kuormitusta on mahdollista vähentää muun muassa perustamalla kosteikkokohteita ja muita vesiensuojelurakenteita. Kosteikkosuunnittelussa valuma-alueen koolla on suuri merkitys, sillä se vaikuttaa kosteikon kautta virtaavaan vesimäärään ja kosteikon kokoon. Peltoprosentti puolestaan linjaa sitä, millä rahoitusmuodoilla kosteikon toteuttaminen olisi mahdollista. Valuma-alueen rajaaminen on keskeinen osa myös monien muiden vesiensuojelurakenteiden suunnittelua.

  Rajaustyökalua testataan Siikajoen ja Temmesjoen vesistöalueilla, joilta saatujen kokemusten perusteella työkalua kehitetään edelleen. Työkalu on toistaiseksi testikäytössä.

  3. VYYHTI – Vesistökunnostustoimet (pilottisovellus)

  VYYHTI - Vesistökunnostustoimet on vesistökunnostajien käyttöön toteutettava sovellus, jolla kunnostaja voi tallentaa toteuttamansa vesistökunnostushankkeen tietoja.

  Työkalu edistää paikallisten kunnostajien aktivoitumistaja helpottaa heidän toimintaansa, kun hajallaan olevaa kunnostustietoa saadaan koottua. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa paikalliset kunnostajat ilmoittavat toteutuneet kunnostushankkeet tietokantaan helposti ja nopeasti sähköisen asioinnin kautta. Tallennetut kunnostustoimenpiteet tulevat sovelluksen kautta tarkasteltaviksi VYYHTI - vesistökunnostajan karttapalveluun heti tallennuksen hyväksymisen jälkeen.

   

  Vesistökunnostajan karttapalvelusta on kehitetty uusi versio Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeessa. LUE LISÄÄ