• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VYYHTI II » Vesistökunnostajan karttapalvelu
 • Vesistökunnostajan karttapalvelu

  Suomen Ympäristökeskus (SYKE) kehittää  VYYHTI II -hankkeessa vesistökunnostajien verkoston ja paikallisten toimijoiden käyttöön uusia kunnostushankkeiden suunnittelua helpottavia selainpohjaisia työkaluja.

  Tällä hetkellä testikäytössä ovat vesistökunnostajan karttapalvelu ja kahden metrin korkeusmallia hyödyntävä valuma-alueen rajaustyökalu.

  1. Vesistökunnostajan karttapalvelu (testiversio)

  VYYHTI - vesistökunnostajan karttapalveluun on koottu kunnostushankkeen suunnitteluvaiheessa tarvittavia tietoja. Karttapalvelun kautta löytyvät muun muassa vesistöjen ekologisen tilan luokittelu, happamien sulfaattimaiden riskialueet, luonnonsuojelualueet, pohjavesialueet ja museoviraston kohteet. Aineisto kattaa koko Suomen.

  Karttapalvelun toimivuudesta halutaan jatkuvaa palautetta, joten käy testaamassa ja kerro kokemuksesi!

  2. VALUE – Valuma-alueenrajaustyökalu (testialueena Siikajoen ja Temmesjoen vesistöalueet)

  Valuma-alueen rajaustyökalussa on korkeusmallin virtausreittejä tarkennettu muun muassa kovertamalla rantaviiva-aineistoa ja puhkomalla tienpenkereitä tienrumpudatalla sekä virtavesien ja tiestön leikkauskohdilla.

  Valuma-alueelta vesistöihin aiheutuvaa kuormitusta on mahdollista vähentää muun muassa perustamalla kosteikkokohteita ja muita vesiensuojelurakenteita. Kosteikkosuunnittelussa valuma-alueen koolla on suuri merkitys, sillä se vaikuttaa kosteikon kautta virtaavaan vesimäärään ja kosteikon kokoon. Peltoprosentti puolestaan linjaa sitä, millä rahoitusmuodoilla kosteikon toteuttaminen olisi mahdollista. Valuma-alueen rajaaminen on keskeinen osa myös monien muiden vesiensuojelurakenteiden suunnittelua.

  Rajaustyökalua testataan Siikajoen ja Temmesjoen vesistöalueilla, joilta saatujen kokemusten perusteella työkalua kehitetään edelleen.

  3. VYYHTI – Vesistökunnostustoimet (testikäytössä)

  HUOM! Toistaiseksi sovellus on ainoastaan testikäytössä. Tallennetut testikohteet eivät siten ole välttämättä todellisia ja tiedoiltaan oikeita ja testivaiheen päättyessä tallennetut testikohteet poistetaan tietokannasta.

  VYYHTI - Vesistökunnostustoimet on vesistökunnostajien käyttöön toteutettava sovellus, jolla kunnostaja voi
  tallentaa toteuttamansa vesistökunnostushankkeen tietoja. Työkalu edistää paikallisten kunnostajien aktivoitumista
  ja helpottaa heidän toimintaansa, kun hajallaan olevaa kunnostustietoa saadaan koottua. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa paikalliset kunnostajat pystyvät ilmoittamaan kunnostushankkeet tietokantaan helposti ja nopeasti
  sähköisen asioinnin kautta.