• proagriaoulu.fi » Hankkeet » VYYHTI II » Kunnostustarinoita » Vesiluonnon hoitoa ja kunnostusta Vuotungissa
 • Vesiluonnon elinympäristöjen hoitoa ja kunnostusta Vuotungissa

  Vuotungin yhteisen kalaveden osakaskunta Kuusamosta haki VYYHTI II -hankkeen pilottikohteeksi vuoden 2017 haussa. Kylällä on aktiivisuutta ja talkoohenkeä. Osakaskunnan lisäksi alueella toimii Maa- ja kotitalousseura ja Maa- ja kotitalousnaiset.

  Vuotunkijärvi otettiin pilottikohteeksi sen moninaisten vesienhoitoon liittyvien haasteiden vuoksi. Lisäksi paikallisten innokkuus vesien- ja maisemanhoidon parantamiseksi koettiin aidoksi.

  Pilottialuesuunnittelun yhteydessä on kartoitettu valuma-alueelle tehtäviä toimenpiteitä. Sopivia kohteita on löytynyt maatalouden kosteikkotukien ja KEMERA -rahoituksiin.

  Maa- ja kotitalousnaisten ”latokahvila” Vuotungin raivausnuottaustyönäytöksessä. Kuva: Heikki Tahkola

  Tavoitteena vesistöjen hyvä tila

  Maanomistajat suhtautuivat myönteisesti Isokorvenojan ja Itälahden luhtaniittyalueiden ennallistamiseen. Lisäksi perattua Isokorvenojaa palautetaan luonnonmukaisemmaksi kivikynnyksin ja tulvatasantein. Elinympäristöjen kunnostuksen lisäksi Isokorvenojan alaosaan tehdään kosteikko estämään kiintoaineksen kulkeutumista Sadepuroon ja sitä kautta Vuotunkijärven. VYYHTI II -hankkeessa laaditut alustavat suunnitelmat Isokorvenojalle ja Itälahdelle ovat valmiita ja kohteita esitetään vuoden 2019 Kemera- hankehakumenettelyyn.

  Suomen Metsäkeskuksen luonnonhoidonneuvoja Kyllikki Maaranto on vastannut metsänomistajien pienryhmätoiminnasta tiiviissä yhteistyössä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten maisema- ja ympäristöasiantuntijan Maarit Satomaan kanssa muun valuma-aluesuunnittelun yhteydessä.

  Vesiruton poistoa

  Vuotunkijärven Itälahdella on erittäin paljon vesiruttoa jonka poistoa kokeiltiin raivausnuottaamalla. Vesiruton poisto koettiin haasteelliseksi.  Vesiruton poistoa ja sen hyötykäyttöä kehitetään Suomen Ympäristökeskuksen ELODEA II -hankkeen aikana.

  ELODEA II -hankkeessa selvitetään muun muassa vesiruttomassan käyttökelpoisuutta lannoitus- ja maanparannusaineena sekä sen taudinestovaikutukset selvitetään käytännön peltoviljelmillä Vuotunki-järven läheisyydessä kasvukausien 2020 ja 2021 aikana.

  Itälahden erittäin runsaat vesiruttokasvustot estävät alueen virkistys- ja hyötykäytön. Kuvassa Vuotungin kylän yhteisen vesialueen osakaskunnan varapuheenjohtaja Jari Käkilehto ”ulkoiluttamassa soutuvenettä”. Kuva: Heikki Tahkola

  Isokorvenojan luhtaniittyalueelle laadittiin VYYHTI II -hankkeessa ennallistamissuunnitelma.  Isokorvenojan ja Itälahden luhtaniittyalueita esitetään vuoden 2019 Kemera-hankehakumenettelyyn. Kuva: Heikki Tahkola

  Teksti: Maarit Satomaa ja Heikki Tahkola

  Maarit SatomaaLue lisää

  Heikki TahkolaLue lisää