• proagriaoulu.fi » VYYHTI II » Kunnostustarinoita » Vesiluonnon hoitoa ja kunnostusta Vuotungissa
 • Vesiluonnon hoitoa ja kunnostusta Vuotungissa

  Vuotunkijärvi otettiin pilottikohteeksi sen moninaisten vesienhoitoon liittyvien haasteiden vuoksi. Paikallinen innokkuus vesien- ja maisemanhoidon parantamiseksi koettiin aidoksi.

  Vuotungin yhteisen kalaveden osakaskunta Kuusamosta haki VYYHTI II -hankkeen pilottikohteeksi vuonna 2017. Kylällä on aktiivisuutta ja talkoohenkeä. Osakaskunnan lisäksi alueella toimii Maa- ja kotitalousseura ja Maa- ja kotitalousnaiset. Pilottialuesuunnittelun yhteydessä on kartoitettu valuma-alueelle tehtäviä toimenpiteitä.

  Vuotungin alueella toimii osakaskunnan lisäksi Maa- ja kotitalousseura sekä Maa- ja kotitalousnaiset. Kuvassa Maa- ja kotitalousnaisten ”latokahvila” raivausnuottaustyönäytöksessä. Kuva: Heikki Tahkola

  Ennallistamista, kosteikko ja nuottausnäytös

  Maanomistajat suhtautuivat myönteisesti Isokorvenojan ja Itälahden luhtaniittyalueiden ennallistamiseen. Lisäksi perattua Isokorvenojaa palautetaan luonnonmukaisemmaksi kivikynnyksin ja tulvatasantein. Elinympäristöjen kunnostuksen lisäksi Isokorvenojan alaosaan tehdään kosteikko estämään kiintoaineksen kulkeutumista Sadepuroon ja sitä kautta Vuotunkijärven. VYYHTI II -hankkeessa laaditut alustavat suunnitelmat Isokorvenojalle ja Itälahdelle ovat valmiita ja kohteita esitetään vuoden 2019 Kemera-hankehakumenettelyyn.

  Suomen metsäkeskus on järjestänyt VYYHTI II -hankkeessa metsänomistajien pienryhmätoimintaa. Siitä on vastannut luonnonhoidonneuvoja Kyllikki Maaranto tiiviissä yhteistyössä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten maisema- ja ympäristöasiantuntijan Maarit Satomaan kanssa muun valuma-aluesuunnittelun yhteydessä.

  Vesiruton energia ja ravinteet talteen

  Vuotunkijärven Itälahdella on erittäin paljon vesiruttoa. Sen poistoa kokeiltiin hankkeen aikana raivausnuottaamalla, mikä koettiin haasteelliseksi. Vesiruton poistoa ja hyötykäyttöä kehitetään Suomen ympäristökeskuksen Elodea II -hankkeen aikana. Hankkeessa selvitetään muun muassa vesiruttomassan käyttökelpoisuutta lannoitus- ja maanparannusaineena sekä sen taudinestovaikutukset käytännön peltoviljelmillä Vuotunkijärven läheisyydessä.

  Itälahden runsaat vesiruttokasvustot estävät alueen virkistys- ja hyötykäytön. Kuvassa Vuotungin kylän yhteisen vesialueen osakaskunnan varapuheenjohtaja Jari Käkilehto. Kuva: Heikki Tahkola

  Isokorvenojan luhtaniittyalueelle laadittiin VYYHTI II -hankkeessa ennallistamissuunnitelma.  Isokorvenojan ja Itälahden luhtaniittyalueita esitetään vuoden 2019 Kemera-hankehakumenettelyyn. Kuva: Heikki Tahkola

  Teksti: Maarit Satomaa, Heikki Tahkola, Kyllikki Maaranto

  Maarit SatomaaLue lisää

  Heikki TahkolaLue lisää