• proagriaoulu.fi » Ajankohtaista » Koulutukset ja tapahtumat » Vesikasvien niittto- ja korjuunäytös Pirttijärvellä
 • Vesikasvien niitto- ja korjuunäytös Pirttijärvellä

  Muhos, 16.08.2022

  Ota yhteyttä Maarit Satomaa 040 566 7924, jos haluat tutustua vesikasvien niittoon ja poiskeruuseen raivausnuotalla

  Muhoksella Oulunjoen vesistöalueella sijaitseva Pirttijärvi kuuluu järvityypiltään mataliin humusjärviin.
  Pirttijärven vesi laskee Pirttiojaa pitkin Sanginjokeen.
  Pirttijärvi on kunnostettu kuivattamalla ja pitämällä se kuivana vuodet 2005-2006 (Ympäristöhallinnon Herttatietojärjestelmä). Järvi vesitettiin vuonna 2007, jonka jälkeen järvi happamoitui pahoin. Happamoitumisen takia järvi
  kalkittiin maaliskuussa 2011, minkä jälkeen pH palautui normaalille tasolle ja eliöstö palautui järveen.
  Aiemmin vähäisinä kasvustoina esiintyneen lampisirppisammaleen (Warnstorfia trichophylla) havaittiin kesällä 2011
  kalkituksen jälkeen runsastuneen. Elokuussa 2011 toteutetun kartoituksen perusteella kolmella, matalan rantaveden
  alueella esiintyneet kasvustot peittivät 1–2 aarin kokoisia alueita ja ulottuivat pohjalta pintaan saakka. Runsastuneet
  sammalkasvustot aiheuttavat haittaa virkistyskäytölle (Tertsunen ym. 2012).

  Kesän 2019 vesikasvikartoituksen perusteella lampisirppisammal esiintyy huomattavasti suuremmalla alueella kuin
  vuonna 2011. Lampisirppisammal esiintyy peittävinä ja laajoina, mattomaisina kasvustoina ja paikoin paksuna
  mattona. Pääosin sammal kasvaa pohjalla ja pohjan myötäisesti, mutta erityisesti Pirttijärven lounaisosalla kasvustot
  ovat paksumpia ja kurkottavat pohjasta pintaan päin. Osin kasvustot ovat kuolevaa, tummaa kasvimassaa.
  Todennäköisesti sammal on levinnyt niin laajalle alalle, että nykyisin sen levittäytymistä (syvemmille alueille)
  rajoittaa valon määrä.

  Laitasaaren jakokunta on saanut Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen myöntämää vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta työhön jossa testaataan lampisirppisammalen poistoa  raivausnuottaumalla. Työ toteutetaan elokuussa 2022. ProAgria Oulun hallinnoiva VENE -hanke järjestää mahdollisuuden tulla tutustumaan raivausnuottaukseen.
  Ilmoittautumiset maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi / 040 566 7924.

  Seuraa kalenteria, päivämäärä varmistuu elokuun alussa.