• proagriaoulu.fi » VYYHTI II » Kunnostustarinoita » Vesien hyväksi tehty työ tuottaa tulosta Haapaveden järvillä
 • Vesien hyväksi tehty työ tuottaa tulosta Haapavedellä

  Haapavedellä on viime vuosilta hyviä tuloksia vesistöjen kunnostuksesta. Vatjusjärvillä herättiin jo 10 vuotta sitten järven tilan heikkenemiseen ja sinileväkukintoihin. Myös Rytkynjärvillä, Pirnesjärvellä ja Korkattijärvellä on hyviä esimerkkejä ja aktiivisia toimijoita.

  Osakaskunta ja kylätoimijat yhdessä Haapaveden kaupungin kanssa lähtivät suunnittelemaan järvien kunnostustoimia ja virkistyskäytön kehittämistä vuonna 2009. Järven tilaa on parannettu muun muassa pienimuotoisilla ruoppauksilla ja vähempiarvoisen kalan hoitokalastuksilla.

  ”Rahaa on nyt käytetty 400 000 euroa ja talkootyötä tehty 30 000 euron edestä”, arvioi Hannu Riuttanen, Haapajärven yhteisen vesialueen osakaskunnan puheenjohtaja.

  Vatjusjärviin tulevaa ulkoista kuormitusta vähennetään Kemera-tuella metsätalousalueille rakennettavilla kosteikoilla, laskeutusaltailla ja pohjapadoilla. Muita rahoituslähteitä ovat olleet EAKR, Vattenfall Oy:n, ELY-keskuksen ja Haapaveden kaupungin yhteisrahoitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesienhoitoavustus, Lapin ELY:n kalatalouden edistämismäärärahat, osakaskunnan omarahoitus sekä lahjoitukset kyläläisiltä ja mökkiläisiltä.

  Pikku-Vatjusjärvestä Kirkkojärveen laskevan Myllyojan kunnostustarveselvityksen teki Oulun Kalatalouskeskus.

  Myllyojan kunnostarpeet selvitti Oulun kalatalouskeskus.
  Kuva: Heikki Tahkola

  Paikallisella aktiivisuudella hyviä tuloksia

  Hoitotoimet ovat parantaneet selvästi vesistöjen tilaa. Tämä näkyy Iso-Vatjusjärven kalaston rakenteessa, sinilevätilanteen rauhoittumisena, veneilyn ja kalastuksen helpottumisena sekä maiseman kohentumisena.

  ”Tulevina vuosina jatketaan vähempiarvoisen kalan poistokalastusta, rantojen raivauksia ja vesikasvien niittoa”, kertoo Hannu Kulju.

  Haapaveden vesistökunnostukset ovat hyvä esimerkki omatoimisesta paikallisesta aktiivisuudesta vesistöjen ja ympäristön hyväksi. VYYHTI II -hankkeella on ollut merkittävä rooli Haapaveden eri vesialueiden omistajien yhteistyön kehittämisessä.


  Niittotyönäytös Kirkkojärvellä kesällä 2018. Kuva: Kalle Hellström

  Teksti:

  Kalle HellströmLue lisää

   

  Kohteen rahoitus