Vesiverkostot – yhteistyötä parempien vesien vuoksi paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti

13.03.2019

Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanke jatkaa VYYHTI-verkoston hyväksi havaittua vesienhoidon toimintamallia.

Hanke on aloittanut aiempaa tiiviimmän yhteistyön Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Uudenmaan välillä. Siinä sovelletaan Pohjois-Pohjanmaan VYYHTI-verkoston toimintamallia Länsi-Uudellemaalle sekä kehitetään alueellisten ja paikallisten vesienhoidon verkostojen toimintaa. Osaaminen verkostoissa säilyy, vaikka muutoksia aluehallinnon vesistöasioissa tapahtuu.

Hankkeessa tehdään verkostoyhteistyötä myös muiden eri puolilla maata toimivien ja rakenteilla olevien vesienhoidon verkostojen kanssa. Yhteisesti suunnitellaan muun muassa käytännön keinoja paikallisten kunnostajien tukemiseen sekä vesienhoidon neuvonnan resursointia valtakunnallisesti. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston kanssa.

– Kun eri puolella maata nyt ilahduttavasti muodostuu uusia vesiensuojelun verkostoja, on erittäin tärkeää, että ne tekevät yhteistyötä, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen muistuttaa.

– Vesiensuojelussa tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä, eikä aikaa tai rahaa ole hukattavaksi päällekkäiseen työhön tai kilpaileviin hankehakemuksiin, Tiilikainen huomauttaa.

Tietoa hankkeesta

Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanketta toteutetaan vuosina 2019–2020 Pohjois-Pohjanmaalla ja Länsi-Uudellamaalla. Hanketta toteuttavat yhteistyössä ProAgria Oulu / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / Oulun kalatalouskeskus, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Suomen ympäristökeskus sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 300 000 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

Lisätietoa:
Projektipäällikkö Riina Rahkila, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
riina.rahkila@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 045 6578 717
Hankepäällikkö Maija Venäläinen, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
maija.venalainen@luvy.fi, puh. 044 5285019

Tiedote (pdf)


Verkostoilla tehoa vesienhoitoon.
Lue lisää