• proagriaoulu.fi » VYYHTI II » Verkosto
  • VYYHTI-verkosto

    VYYHTI II -hankkeen päätavoitteena on rakentaa Pohjois-Pohjanmaalle vesienhoitoa ja - kunnostuksia edistävä verkosto, joka toiminnallaan tukee paikallisia kunnostajia. Maakunnalliseen verkostoon kutsutaan mukaan laajasti alan toimijoita: paikallisia kunnostajia, tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioita, kuntia sekä oppilaitoksia. Verkoston toimintamalli on kuvattu myös kaaviona.

    VYYHTI -verkosto on kokoontunut hankkeen aikana useita kertoja ja on selvää, että verkoston toiminnalle ja erilaisten toimijoiden yhteistyölle on todellista tarvetta. Verkostotapaamisissa esille nousseita kehittämistarpeita on jalostettu ja jalostetaan eteenpäin erilaisiin rahoitushakuihin.

    Konkreettisten, ruohonjuuritason hankkeiden toteuttamiseksi maakunnallisen verkoston lisäksi tarvitaan myös erilaisia alueellisia ja paikallisia verkostoja sekä uusia yhteistyömalleja. VYYHTI II -hanke edistää näiden syntymistä erityisesti pilottialuesuunnittelun yhteydessä mutta myös muilla hankkeen neuvontakohteilla. Hankkeessa toteutetaan myös kunnostusyhdyshenkilötoimintaa, jonka tavoitteena on lisätä eri puolilla maakuntaa toimivien paikallisten kunnostajien vuorovaikutusta.