Verkosto-osaaminen

Verkostoissa toimiminen ja verkosto-osaaminen ovat osa asiantuntijapalveluitamme. Olemme mukana rakentamassa ja kehittämässä monipuolisesti erilaisia yhteistyöverkostoja.

Aktiivinen, hyvin organisoitu verkostotoiminta on avain uusien ratkaisujen löytämiseen ja helpottaa erityisesti monimutkaisten, useita eri tahoja koskettavien ongelmien työstämistä. Toimiva verkosto tarkoittaa myös resurssitehokkuutta sekä olemassa olevan tiedon tehokasta hyödyntämistä. Aktiivisen verkostotoiminnan takaavat työkalut, joiden avulla asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Organisaatiollamme on vahvat ja laajat verkostot sekä erityisasiantuntemusta vesienhoitoon liittyvän, aktiivisen verkoston rakentamisesta ja koordinoinnista. Koko Pohjois-Pohjanmaan kattava VYYHTI -verkosto on yksi ensimmäisistä maakunnallisista vesienhoidon verkostoista ja sen toimintamallia on sovellettu eri puolilla Suomea.

Oulun Maa- ja kotitalousnaiset toimivat useissa muissa alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Olemme olleet kokoamassa alusta alkaen muun muassa Pohjois-Pohjanmaan ruoka- ja elintarvikealan toimijoiden ja yrittäjien Arctic Food Lab -verkostoa. Verkostojen rakentamisen ja koordinoinnin perusperiaatteet ja teoria sopivat myös muihin aihealueisiin liittyvän verkostotyön käynnistämiseen ja koordinointiin.

Ota yhteyttä, jos sinulla on tarve kehittää olemassa olevan verkoston toimintaa tai suunnittelet uuden verkoston perustamista. Asiantuntijaltamme saat tietoa ja koulutusta verkostotoiminnan perusteista ja työkaluista sekä ohjausta ja sparrausta verkoston rakentamisen eri vaiheisiin. Voimme räätälöidä tapauskohtaisesti myös laajemman palvelupaketin, sisältäen esimerkiksi verkoston toimintasuunnitelman ja toimenpideohjelman laadinnan.

Lue lisää maisemapalveluistamme valtakunnallisilta Maa- ja kotitalousnaisten kotisivuilta!