Varsahaaveita

Varsa ja emäKorkeatasoinen hevoskasvatus on hevosalan menestymisen edellytys. Laadukkaan kotimaisen kasvatustoiminnan lähtökohtana ovat hevosten hyvinvointi, korkealaatuinen hevosaines ja selkeät jalostustavoitteet jokaisella jalostussuunnalla. Kasvattajien osaamisella ja oikeilla pyrkimyksillä on ensisijainen merkitys kasvatustoiminnan onnistumisessa.

Kasvatustoiminta Pohjois-Pohjanmaalla on suhteellisen pienimuotoista. Maakunnasta löytyy erittäin menestyneitä hevoskasvattajia, mutta ammattimaista kasvatustoimintaa harjoittaa alle kymmenen yrittäjää. Suurin osa kasvatustoiminnasta on sivutoimista maatalous-, ravivalmennus- tai muun toiminnan ohessa tai harrastajien toteuttamaa. Maakunnassa toimii kaksi siittola-oriasemaa.

Pohjois-Pohjanmaalla syntyy vuosittain reilut 200 varsaa. Vuonna 2012 tunnistettiin ja rekisteröitiin yhteensä 217 varsaa, joista 85 oli suomenhevosvarsoja, 87 lämminverivarsoja, 27 ratsuvarsoja ja 18 ponivarsoja.

Kasvatustoiminnan kehittäminen on nähty tärkeäksi painopistealueeksi valtakunnallisissa hevosalan kehittämisohjelmissa ja strategioissa. Myös maakunnallisen Hevosten Pohjois-Pohjanmaa –kehittämisohjelman laadinnan yhteydessä kasvatustoiminta sekä ratsu- että ravihevospuolella nähtiin selvittämisen ja kehittämisen arvoisen asiana.

Kasvatustoiminta kiinnostaa alan yrittäjiä ja harrastajia. Jalostus ja kasvatus ovat olleet toivotuimpia tiedotuksen aiheita HevosAgron saamassa palautteessa. 

HevosAgron materiaalit liittyen hevosten kasvatukseen ja jalostukseen löytyvät täältä.

Sivuvalikkoon on koottu lisäksi lisätietolähteitä kasvatustoimintaan liittyen.

Lisätietolähteitä:

Hevoseni.fi -> Jalostus ja kasvatus

Hippos:
Jalostus ja kasvatus
Kantakirjarodut ja rotuyhdistykset

Hevoskasvatus -opas

Hevosaines -tietopaketti (2005)

MTT
Rehutaulukot ja ruokintasuositukset
Julkaisuhaku (runsaasti kasvatukseen liittyviä artikkeleita)

Hippolis hevosalan osaamiskeskus:
Varsomislaskuri

Opinnäytetöitä kasvatuksesta:
Oriasema-asiakkaan opas
Varsojen ruokinta: Varsakasvatus Suomessa
Varsojen ruokinta
Varsojen jalat
Hevoskasvatustoiminnan menestystekijät
Ravihevoskasvatus Suomessa